သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Sunday, May 30, 2010

ၾကားသိသမွ် May 2010

- သစ္ခုတ္ေနတာက ေတဇ ထူးကုမၸဏီ၊ ေရသန္႔ ေရာင္းစားေနတာက မက္စ္ေဇာ္ေဇာ္၊
ပ်က္စီးခဲ့ရတာက ၿမန္မာၿပည္ 31/05/10

အေမရိကန္အစိုးရမွာ နအဖ ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ေဒါက္တိုင္ေတြကို ထပ္မံ ျပီးဥပေဒအရ အေရးယူရန္ ရိွပါတယ္။
ေဒါက္တုိင္ေတြန႔ဲ ့ပတ္သက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ ေတြကို ေပးပို ့ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ ရိွသည္။
ျပည္သူလူထုရဲ ့စီးပြားေရး လံုး၀ ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ခဲ့တဲ့

တရားခံမ်ားစာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

၁- ထြန္းျမင့္နိင္ (ခ) စတီဖင္ေလာ
၂- နန္း စိန္ေႏွာင္း ( ထြန္းျမင့္နိင္မိန္းမ)
၃- ေလာစစ္ဟန္
၄- မိုက္ကယ္မိုးျမင့္
၅- ဥမၼာ မိုးျမင့္ ( မိုးျမင့္ မိန္းမ)
၆- စည္သူမိုး ျမင္ ့ ယခု North Carolina University မွာေက်ာင္းတက္ေနသည္။
၇- ဖုန္းေက်ာ္မိုးျမင့္ ယခု North Carolina University မွာေက်ာင္းတက္ေနသည္
၈- ေအာင္ကို၀င္း ( ခ ) ဆရာေက်ာင္း
၉- နန္သန္းေထြး ( ေအာင္ကို၀င္းမိန္းမ )
၁၀- နန္လန္ ခမ္း ( ေအာင္ကို၀င္းသမီး )
၁၁- နန္မို ဟုန္း ( ေအာင္ကို၀င္းသမီး )
၁၂ - ဦးအိုက္ထြန္း
၁၃- စႏၵာ ထြန္း ( အိုက္ထြန္းသမီး )
၁၄- ေအာင္ေဇာ္နိင္ ( အိုက္ထြန္း သား )
၁၅- မ္ိမိခိုင္ ( အိုက္ထြန္းသမီး )
၁၆- မက္စ္ ေဇာ္ေဇာ္
၁၇- ေဌးေဌးေဇာ္ ( မက္စ္ေဇာ္ေဇာ္မိန္းမ )
၁၈- ၀င္းေအာင္ ( Dagon International )
၁၉ - မိုးျမျမ (၀င္းေအာင္ မိန္းမ )
၂၀- အိႏွင္းပြင့္ (ခ) Chistabelle Aung ( ၀င္းေအာင္ သမီး )
၂၁- သရဏီေအာင္ (ခ) Christropher Aung (၀င္းေအာင္ဒုတိယသမီး )
၂၃- အိႏွင္းခိုင္ ( ခ) Christina Aung ( ၀င္းေအာင္ စတုထသမီး )
၂၄- ဦးသိန္း ထြန္း (Myanmar Golden Star Co., Ltd. Crusher Drinks, Tun FoundationBank )
၂၅- ေမာင္၀ိတ္ -
၂၆- ေမာင္၀ိတ္ မိန္းမ -သားသမီးမ်ားအမည္မသိရေသးပါ။
၂၇- ေန၀င္းထြန္း ( ပအို ့၀္လူမ်ိဳး) - Ruby Dragon Jade&Gem Co Ltd.
၂၈- ၀င္းျမင့္ ( UMFCCI )
၂၉- ၀င္းျမင့္ မိန္းမ သားသမီးမ်ား အမည္မသိရေသးပါ။
၃၀- ခ်စ္ခိုင္ ( Eden Group )
၃၁- ေအာင္ျမင့္ ( Mother Trading Company Ltd.)
၃၂- ဦးေက်ာ္ျမင့္ ( Golden Flower Company)
၃၃- ေရြသံလြင္ေက်ာ္၀င္း
၃၄- မင္းမင္း ေအာင္ ( Silver Wave Energy)

အေမရိကန္ အစိုးရမွလိုျခင္ေနတဲ့အခ်က္အလက္မ်ား
၁- ေမြးေနသကရဇ္
၂- ေနရပ္လိပ္စာ
၃- အရပ္အေမာင္ ၊ ပံုသဏန္
၄- ပညာ အရည္အခ်င္း
၅- မိန္းမ သား သမီးမ်ား အမည္ ႏွင့္ အခ်က္လက္မ်ား

ဘယ္သူေသေသငေတမာရင္ျပီးေရာ

ဒီလူေတြဟာ ၀ိသမ စီးပြားေရးသမားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိသာမ စီးပြားေရးသမား ဆိုတာကေတာ့ ေစ်းကြက္ တခုလံုးကို အာဏာပိုင္နဲ႔ ေပါင္းျပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာ သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
သူတို့ဟာ ေစ်းကြက္ တခုလံုးကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရလာတဲ့အတြက္ အဆမတန္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ လာတဲ့ ေခတ္ပ်က္သေဌး ေတြမ်ွ သာျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔ ရဲ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ လာတာေတြ မဟုတ္အပါဘူး။ အရင္ဘ၀က ေကာင္းမႈေတြေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ လာတဲ့ သူေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။
ဒီလို လြဲမွားတဲ့ အယူဆ ေတြဟာ မွားယြင္းပါတယ္။ ဒီလိုသူေဌးေတြ မ်ားလာျခင္း၊ ဒီလိုေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီကို အေထာက္အကူမျပဳပါဘူး။
အာဏာရွင္စနစ္ကိုပဲ သက္ဇိုးရွည္ ေစပါတယ္။ သူတို႔ကို သစၥာရိွျခင္းဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးကို သစၥာေဖါက္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
သင္ဟာ သူတို႔ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သိရိွထားသမ်ွ အခ်က္အလက္ တခုဟာ ဒီမိုကေရစီ ရရိွေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကိုေျပာျပပါ။

ေပးပို ့နိင္သည္ ့အီးေမးလ္
wefightwewin@gamil.com
radiomin@gamil.com
mindfulness07@gamil.com
မႈရင္း komoethee.blogspot ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- ဦးေတဇႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ၃ ဦး ဘဏ္ တည္ေထာင္ခြင့္ရ Monday, May 31, 2010
စစ္အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ၄ ဦးကုိ ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။
ဦးေတဇ (ထူး ကုမၸဏီ)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ (မက္စ္ျမန္မာ)၊ ဦးေနေအာင္ (IGE)၊ ဦးခ်စ္ခိုင္ (ဧဒင္ အုပ္စု ကုမၸဏီ) တုိ႔ကုိ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ စစ္အစုိးရ၏ အထူးစီမံကိန္းမ်ား
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအဖဲြ႔ ညိွႏႈိင္းအစည္း အေ၀း (ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀း) အၿပီးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

bridge“အစုိးရနဲ႔ နီးစပ္လြန္း အားႀကီးတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ေလွ်ာက္ၾကတာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ၄ ဦး ကုိေတာ့ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပး လုိက္တယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

ဦးေတဇက ေအးရွား ဂရင္း ဘဏ္ (Asia Green Bank)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ဧရာ၀တီ ဘဏ္၊ ဦးေနေအာင္က အမရာ ဘဏ္၊ ဦးခ်စ္ခုိင္ က ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ ဘဏ္ စသည့္ အမည္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု အဆုိပါ လုပ္ငန္းရွင္က ေျပာသည္။

ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ၆ ဦး က စစ္အစုိးရထံ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ၄ ဦးကုိ သာ ခြင့္ျပဳ ခဲ့သည္ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။
စစ္အစုိးရ အတြင္းေရးမႉး(၁) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟ သူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ နီးစပ္သည့ ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္ (စတီဗင္ေလာ) ႏွင့္ Alpine ေသာက္ေရသန္႔ ပိုင္ရွင္ ေဒါက္တာ စုိင္းဆမ္ထြန္း တုိ႔ကုိမူ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးျခင္းမရွွိဟု သိရသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ ဦးေန၀င္း၏ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ဘဏ္လုပ္ငန္းကုိ ပုဂၢလိက လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳျခင္းမရွိေပ။
စစ္အစုိးရ က ဘဏ္ လုပ္ငန္းအား ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကုိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း မရွိေတာ့ေပ။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာ စိန္ေမာင္ကုိ ပထမ ပုဂၢလိက ဘဏ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားသည့္ တရုတ္လူမ်ိဳးMr Surge Pun ေခၚ ဦးသိန္းေ၀ကုိ ရုိးမ ဘဏ္၊ ဦးအုိက္ထြန္းကုိ အာရွဓန ဘဏ္၊
ဦးေက်ာ္၀င္းကုိ ေမဖလား၀ါး ဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာယူနီဗာဆယ္ ဘဏ္၊ ျမန္မာ့အေရွ႕တုိင္း ဘဏ္ စသည္ျဖင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေမဖလား၀ါး ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဓန ဘဏ္တုိ႔သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ ရရွိသည့္ တရားမ၀င္ ေငြေၾကး မ်ားကုိ ခ၀ါခ်မႈ ျပဳလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္
ေနာက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစုိးရက ေမဖလား၀ါး ဘဏ္၊ အာရွ ဓန ဘဏ္တုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္၍ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းလည္း ျပည္တြင္းေငြ အလႊဲ အေျပာင္း လုပ္ကုိင္သည့္ အဆင့္သုိ႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ စီးပြားေရးပညာရွင္ တဦး က“ဘဏ္ေတြမ်ားလာတာ ေကာင္းပါတယ္၊ ဘဏ္စနစ္ကုိ အသုံးျပဳတဲ့ အေလ့ အထ ပုိမ်ားၿပီး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ပုိမ်ားလာမယ္”ဟုဆုိသည္။
သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆက္သြယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရ၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ ဘဏ္(MFTB) မွသာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိသျဖင့္ ယခုဖြင့္လွစ္မည့္ ဘဏ္မ်ားသည္
ေငြသြင္းေငြထုတ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေငြလႊဲ ေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိမည္ဟု ထင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိသည္။
မႈရင္း irrawaddy ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္

- ပုဂၢလိက ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံ ၆ ခုတည္ေဆာက္ရန္ ထပ္မံ ခြင့္ျပဳ 29/05/10

စစ္အစိုးရမွ ပုဂၢလိက ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံ ၆ ႐ုံကို တည္ေဆာက္ရန္ ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာတမ္း ျပဳစုထားသူ ပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
“ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း တီက်စ္ၿမိဳ႕ အနီးက PNO ပိုင္ နဂါး ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံကလည္း ေဆာက္ၿပီးသြား ပါၿပီ။ ၆ လေလာက္ အတြင္း လုပ္ငန္း လည္ပတ္ဖို႔ စီစဥ္ေန ပါတယ္။
အဲဒါ ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံ ၁၄ ႐ုံ ရွိလာေတာ့ မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ သိတဲ့ အထဲမွာေတာ့ ပုဂၢလိကစက္႐ုံ ၆ ႐ုံ ထပ္မံ တည္ေဆာက္ခြင့္ ျပဳထားပါတယ္ ”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။
ယခု အခါ ျပည္တြင္း၌ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘိလပ္ေျမ တန္ခ်ိန္ အနည္းဆံုး ၅ သန္း လိုအပ္လ်က္ ရွိၿပီး လက္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၂ သန္း မျပည့္ ေသးေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုႏွစ္ ဧၿပီ ႏွင့္ ေမလ မ်ားတြင္ စက္မႈ ၁ ၏ ေနျပည္ေတာ္ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ၏ မက္စ္ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံ တို႔ကို ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္။
မႈရင္း htwd.info ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- ေလလြင့္သူ မ်ားႏွင့္ ေတာင္းရမ္းသူ မ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ တြင္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ၂၈. ၅ . ၂၀၁၀
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ လမ္းမ်ားႏွင့္ ဘုရား ပရဝဏ္ မ်ားတြင္ ေလလြင့္ လူငယ္မ်ား၊ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ သူမ်ား ပေပ်ာက္ ေစရန္ ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က မဟာမုနိ ဘုရားႀကီး ပရဝဏ္ရွိ ေတာင္းရမ္းသူ မ်ားကို
မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီက ဖမ္းဆီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဘုရားႀကီး ပရဝဏ္မွ ဖမ္းဆီး ထိ္န္းသိမ္း ထားသူ မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၈ ဦး၊ အမ်ဳိးသား ၁၉ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ ၇ ဦး ပါဝင္ၿပီး ေစ်းမ်ား ႏွင့္ ေဆး႐ုံ အနီး တစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္ သူမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္း ဖမ္းဆီး ထားသူ အားလံုးစုစုေပါင္း ၆၅ ဦး အထိ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။
ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထား သူမ်ားထဲမွ ကေလးငယ္ မ်ားအား သာသနာ့ေဘာင္ ဝင္လိုလွ်င္ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ကာ က်န္းမာ သန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသား မ်ားအား စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီက အလုပ္ အကိုင္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကေလးငယ္ေတြကို သာသနာ့ေဘာင္ ဝင္ခ်င္ရင္ ဝင္ႏို္င္ေအာင္ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးက အလွဴခံ ထားပါတယ္။ က်န္းမာေရး ေကာင္းတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြ အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွာ သင့္ေတာ္တဲ့ အလုပ္ေပးဖို႔ ရွိပါတယ္။
အနာႀကီး ေရာဂါသည္ ေတြကိုေတာ့ ေရန႔ံသာ ေဆး႐ုံကို ျပန္ပို႔ဖို႔ စီစဥ္ ထားပါတယ္ ” ဟု မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ပုက ဟံသာ၀တီ သို႔ ေျပာျပပါသည္။
မႈရင္း htwd.info ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- အထင္ကရ အင္းေတာ္ႀကီးကန္မွာ ပုံမွန္ အတိုင္း ေရရွိေနဆဲ ျဖစ္ ၂၈ . ၅ . ၂၀၁၀
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး အင္းႏွစ္အင္း ျဖစ္ေသာ အင္းေတာ္ႀကီး ႏွင့္ အင္းေလး ကန္တို႔ အနက္ အင္းေလး သည္ ဧၿပီလမွ စၿပီး ေရခန္းလာ ေသာ္လည္း အႀကီးဆုံး အင္းေတာ္ႀကီး ကန္မွာမူ ယခုအထိ ပုံမွန္ အတိုင္း ေရဆက္လက္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။
"ဒီကန္ႀကီးက ေရခန္းဖို႔ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ခဲယဥ္းမယ္ ထင္တယ္။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲ ဆုိေတာ့ ေရက ေပ တစ္ရာေက်ာ္ နက္တယ္။ ေအာက္မွာလည္း ေရက ေရစီးသန္တယ္လုိ႕ ေျပာတယ္။ ေရေအာက္ ေရာက္ေလ ေရစီး သန္ေလ လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။
ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ ခန္႔ မွန္းခ်က္ အရ ဆုိရင္ ဒီကန္ႀကီး ေအာက္ေျခက ပင္လယ္၀နဲ႔ ေတာင္ ဆက္ေလာက္ တယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္"ဟု ဟုိပင္ ေဒသမွ ကုိ၀င္းညြန္႔လြင္က ေျပာသည္။

အပူခ်ိန္ မ်ားၿပီး မုိးမရြာသျဖင့္ အင္းေလးကန္ ေဒသ အင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရား ၀န္းက်င္တြင္ စံခ်ိန္တင္ ေရခန္းေျခာက္မႈ စတင္ၾကံဳ ေတြ႕ေန ရသည္။ အင္းေလးကန္မႀကီးမွာ ေရအျပည့္ ရွိေနေသ းေသာ္လည္း က်န္ေနရာ အခ်ိဳ႕မွာ ႏုန္းမ်ား ေပၚလ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း အင္းေလးကန္ ျပင္တစ္ခုလုံး ေရခန္း သြားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေခ်။ "အင္းေလးကန္ ေရေတာ့ မခန္းပါဘူး။ ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရား ရင္ျပင္ေတာ္ တ၀ုိက္မွာ ေရေတြေတာ့ က်န္ေနပါ ေသးတယ္။ ေဘးႏႈတ္ ခမ္းေတြပဲ ေရခန္းတာပါ။
ေရေတြခန္းေတာ့ ငါးေတြလည္း ေသကုန္ တာေပါ့။ တခ်ိဳ႕လည္း သတ္စား ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း ေရထဲ ျပန္လႊတ္ေပးၾကပါတယ္"ဟု ေတာင္ႀကီးမွ သတင္းေထာက္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ကုိသန္းေ၀ က ေျပာသည္။

"အင္းေရျပင္မွာ တခ်ိဳ႕ ေနရာ ေတြသာ ခန္းသြား တာပါ။ ေသာက္ေရေတာ့ အဆင္ေျပေနပါ ေသးတယ္။ သက္ဆုိင္ရာေတြ ကလည္း ကားေတြနဲ႔ ႏုန္းေတြေဖာ္ ေနၾက ပါတယ္" ဟု ၎ က ဆုိသည္။
အဆိုပါ အင္းေလးကန္ အေျခ အေနကို ကာကြယ္ေရ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ူၿပီး လုိအပ္သည္မ်ားကုိ မွာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပသည္။

ထုိ႔ျပင္ မိတီၳလာ ၿမိဳ႕ရွိ မိတီၳလာ ကန္ႀကီး မွာလည္း ေရအခ်ိဳ႕ ခန္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။ "မိတီၳလာမွာ ေတာင္ကန္၊ ေျမာက္ကန္နဲ႕ အလယ္ကန္ ဆုိၿပီး ကန္သုံးကန္ ရွိတယ္။ အလယ္ကန္ကေတာ့ ေရခန္းေနၿပီ။ ေတာင္ကန္က ေရရွိ ေသးတယ္။
ဒူးေလာက္ ထိေပါ့။ ေျမာက္ကန္ကေတာ့ ေရနည္ းေနပါတယ္" ဟု မိတီၳလာတြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အင္းေတာ္ႀကီးကန္သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ အႀကီးဆုံး ကုန္းတြင္း ေရတိမ္ ေဒသႀကီးမ်ား အနက္မွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ တေပါင္းလဆန္း ၁၀ ရက္ေန႔မွ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ အထိ ေရႊမၪၨဴ ဘုရားပြဲေတာ္ က်င္းပျမဲ ျဖစ္သည္။
အင္းေတာ္ႀကီးကန္သည္ ဧရိယာ စတုရန္းမိုင္ ၃၁၄ ဒသမ ၆၇ က်ယ္၀န္း သည္။ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ အထက္ ၅၆၄ ေပတြင္ တည္ရွိသည္။ အလ်ား ၁၆ မိုင္ အနံ ရွစ္မုိင္ ရွိသည္။

ယင္း ေဒသတြင္ ႏို႔တုိက္ သတၱ၀ါ ၃၇ မ်ဳိး၊ ကုန္းေန ေရေန သတၱ၀ါ အမ်ဳိး ေပါင္း ၈၀၊ လိပ္ျပာ မ်ိဳးစိတ္ ၆၇ မ်ဳိး၊ ငါးမ်ဳိးစိတ္ ၅၉ မ်ဳိး၊ ေရေပ်ာ္ငွက္ ၈၀မ်ိဳး ႏွင့္ အျခား ငွက္မ်ဳိးစုံ ၁၈၅ မ်ိဳးတို႔ က်က္စား ၾကသည္ ဆုိေၾကာင္း ျမန္မာတိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။
မႈရင္း htwd.info ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- မဂၤလာေစ်း မီးေလာင္ 25/05/10
"သကၤန္းကၽြန္းေစ်း မီးေလာင္ၿပီးေတာ့ မဂၤလာေစ်း လာေတာ့မယ္လို႔ ေျပာေနၾကတာပဲ။
အခုလာလည္း လာေရာ မထင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။"

"မီးသတ္ကားကနဲ ေရကအဆင္မေျပနဲ႔ ဘာနဲ႔၊ ဒီဟာကိုဖိဖိစီးစီး ညွိမ္းသတ္ျပီးလုပ္ဖို႔႔ကို သူတို႔မွာ အစီအစဥ္သိပ္ရွိပံု မရဘူး၊
မီးေတြေလာင္ရင္ အဲ့ဒီအတိုင္းခ်ည္းပဲ၊ အစိုးရပိုင္းမွာလည္း တာ၀န္ယူမႈက အားနဲလြန္းအားၾကီးပါတယ္။
ေခတ္မွီ ပစၥည္းပစၥယက တကယ္တမ္းက် ဘာမွမရွိဘူး။ ျဖစ္သလို ျဖစ္သလိုနဲ႔။"
မဂၤလာေစ်း မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ (ဓာတ္ပံုမ်ား) (၂၄-၅-၂၀၁၀ ေန႔၊ မနက္ပိုင္း)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာေစ်းတြင္ မီးေလာင္ကြၽမ္းေနပံု (၂၄-၅-၂၀၁၀) (ဗီြဒီယို)- မ်က္ေမွာက္ေရးရာ ျမန္မာ နဲ႔ အေမရိကန္ 22/05/2010
ဗမာ စစ္အစိုးရကို ဒဏ္ခတ္အေရးယူေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မလာတဲ့အတြက္ ဗမာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံတဲ့နည္းကိုပါ အေမရိကန္အစိုးရက အသံုးျပဳလာတာ (၇) လ ရွိသြားပါၿပီ။ ထူးျခားမႈမရွိတဲ့အတြက္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူတဲ့ သက္တမ္းကို တႏွစ္ထပ္တိုးလိုက္ပါတယ္။ ဒဏ္ခတ္အေရးယူတဲ့ ဥပေဒ သက္တမ္းဟာ တႏွစ္သာ ရွိတာမို႔ ျမန္မာျပည္မွာ အေျခအေနေကာင္းလာရင္ သက္တမ္းမတိုးဘဲ တားလိုက္ရံုပါ။ ဒါေပမဲ့ တိုးတက္မႈမရွိတဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္သက္တမ္း တိုးေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုိၿပီးျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဒဏ္ခတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြလည္း ရွိေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ အေကာင္အထည္ မေပၚေသးပါဘူး။

ဗမာစစ္အစိုးရကလည္း ဒီႏွစ္ထဲမွာ ပါတီစံု အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ရင္ သူက်ဳးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈေတြကို ျပည္တြင္းျပည္ပက ခြင့္လႊတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပံုရပါတယ္။ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ေန႔ထုတ္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ သုေတသနဌာနရဲ ႔ (၁၉) မ်က္ႏွာ စာတမ္းဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းကုိ သီးသန္႔ေရးထားတဲ့ စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြ လုပ္ထားေပမယ့္ ဗမာစစ္အစိုးရဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တစြာ က်င္းပႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဟာ ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ဒဏ္ခတ္မႈကို ေလွ်ာ့ေပးဖို႔ အုိဘားမား အစုိးရကနဲ႔ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္အခ်ဳိ ႔က ေတာင္းဆိုလာႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မတရား လုပ္ရင္ေတာ့ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ဟာ ဒဏ္ခတ္မႈကို တိုးျမွင့္ဖြယ္ရွိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာ ကတ္ဒ္ ကမ္ဘလ္ လာေရာက္စဥ္က ဗမာဝန္ႀကီးေတြက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႔ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ ဆက္ဆံေနတဲ့ အေမရိကန္ မူဝါဒသစ္ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ေရတိုမဟုတ္ဘဲ ေရရွည္အတြက္ပါ ေမွ်ာ္မွန္းေစလိုေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ ႔ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး အားနည္းေနရေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဦးဥာဏ္ဝင္းနဲ႔ သိပၸံနည္းပညာ ဝန္ႀကီးဦးေသာင္း တုိ႔က ေျပာပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယား-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ရဲ ႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို မစၥတာ ကမ္ဘလ္ ေျပာတဲ့အခါမွာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၇၁၈) နဲ႔ (၁၈၇၄) ကို အျပည့္အဝ လိုက္နာမယ္လို႔ အတိအလင္း ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေသာင္း က ေျပာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာဝန္ကလည္း ရွိေနေသးတယ္ဆိုတဲ့ ျခြင္းခ်က္ကိုပါ ထည့္ေျပာသြားပါတယ္။

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ဒဏ္ခတ္အေရးယူထားတာျဖစ္ၿပီး လက္နက္အေရာင္းအဝယ္ မလုပ္ဖို႔လည္း ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ (၁၇၁၈) ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ အားလံုး သေဘာတူခ်က္နဲ႔ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ (၂) ႏွစ္ၾကာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း ဦးေဆာင္တဲ့ လွ်ဳိ႔ဝွက္စစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလေႏွာင္ပိုင္းမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားကိုသြားၿပီး စစ္ေရးအကူအညီ ေတာင္းပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယား လွ်ဳိ ႔ဝွက္စစ္ေရး ဆက္ဆံမႈကို အႏၱရာယ္လို႔ အေမရိကန္က ယူဆပါတယ္။

ဗမာကိုယ္စားလွယ္တက္တဲ့ အာဆီယံအဖြဲ႔အစည္းအေဝးေတြကို အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္ တက္ေပမယ့္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈကိုေတာ့ ေလွ်ာ့မေပးပါဘူး။ အာဆီယံ အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးမွာ ဗမာကို ဝိုင္းပယ္ထားမယ့္ သေဘာပါ။ အာဆီယံ အေမရိကန္ အေကာက္ခြန္မဲ့ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ရယူတဲ့အခါမွာ ဗမာကို ကြက္ၿပီးခ်န္ထားဖို႔ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က လုိလားပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ ဗမာမပါဘဲ အာဆီယံ (၉) ႏိုင္ငံနဲ႔သာ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႔ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈကို ပိတ္ပင္ဖို႔ ကုလသမဂၢက ဆံုးျဖတ္တာကိုလည္း ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က လိုလားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးၿပီး NLD နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ အေမရိကန္ တိုက္တြန္းတာကို ဗမာစစ္အစိုးရက ဂရုမစိုက္ပါဘူး။ NLD ပါတီ မရွိေတာ့တာဟာ NLD ကို ေထာက္ခံတဲ့ အစိုးရေတြ ဆက္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ျပႆနာရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလုိဆိုရင္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ဘယ္လို ဆက္လက္ အေရးယူႏိုင္တယ္ဆိုတာကုိ ကြန္ဂရက္ သုေတသနစာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရးမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုသ္အဝိုင္းမွာ သေဘာထားကြဲလြဲေနသလို ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ကြဲလြဲတဲ့ အျမင္ေတြ ရွိေနတာကို အကဲခတ္ဖို႔လည္း လိုတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္း ျမန္မာ့အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၾကားနာမႈေတြ ကြန္ဂရက္ေကာ္မတီေတြမွာ ဆက္လုပ္ၿပီး ထပ္မံအေရးယူဖို႔ ကိစၥကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။

အေမရိကန္ကို ဝင္ခြင့္ေပးဖို႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခံရတဲ့ စစ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္နဲ႔ ႀကံ့ခိုင္အဖြဲ႔ဝင္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖို႔ နဲ႔ အေရးယူခံရတဲ့ ဗမာအရာထမ္း အမည္ေတြကို ေဖာ္ျပဖို႔ အေမရိကန္အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိေပမယ့္ အခုထက္ထိ မေဖာ္ျပေသးတာကို ေဖာ္ျပဖို႔ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က တိုက္တြန္းႏိုင္ပါတယ္။ လိုအပ္တယ္လို႔ ယူဆရင္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈကို တိုးျမွင့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဗမာစစ္အစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အေရးယူတဲ့နည္းလည္းရွိေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။
မႈရင္းvoanews ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- ဗံုးလက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူ ေရွႈ႕ေနငွားခြင့္မရ 21/05/10
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သၾကၤန္တြင္း ဗံုးခြဲမႈတြင္ ပါဝင္သူဟု စြပ္စဲြကာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရသည့္ ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္၏ အမႈလိုက္ေပးရန္ ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ဟိုးက ၾကိဳးစားေသာ္လည္း
သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က တားျမစ္ထားသျဖင့္ ေရွ႕ေနငွားရမ္းခြင့္ မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္က အမႈလိုက္ပါေဆာင္အပ္ရန္ လႊဲအပ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားကပါ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွ႕ေနပါဝါကို ဦးေက်ာ္ဟိုးလက္သုိ႔ မအပ္ေသးရန္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားကို ရဲက တားျမစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္ဟိုးက ေရွ႕ေနလႊဲစာအတြက္ အက်ဥ္းဦးစီးသုိ႔ တင္ျပထားသည္မွာ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ကတည္းက ျဖစ္သည္။
ေရွ႔ေနလႊဲစာအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အက်ဥ္းသားထံမွ လႊဲအပ္ေၾကာင္း လက္မွတ္လိုအပ္သလို ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေရွ႔ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္လည္း လိုအပ္သည္။

“အင္းစိန္ေထာင္မွာ ပါဝါသြားယူေတာ့ ေထာင္အာဏပိုင္ေတြ ေျပာတာက သူတို႔က အကုန္လံုး လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနၿပီ။ ေပးဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ SB က တားထားလို႔ပါ၊ သူတို႔ ခြင့္ျပဳတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ ေပးပါမယ္လို႔ ေျပာတယ္” ဟု ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ဟိုးက ေျပာသည္။

ဧျပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္အေစာပုိင္းတြင္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၅၅ လမ္း အလယ္ဘေလာက္ရွိ ေနအိမ္သို႔ ရဲမ်ားေရာက္လာျပီး ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္ကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တရား႐ံုးမထုတ္ဘဲ ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔က အင္းစိန္ေထာင္တြင္း၌ မ်က္ကြယ္ယမန္ယူကာ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံ၍ ႐ံုးခ်ိန္းေပးလိုက္သည္၊။
ေအာင္သေျပစစ္ေၾကာေရးစခန္းမွ ေမလ ၃ ရက္ေန႔က အင္းစိန္ေထာင္သို႔ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ ကိုျဖဳိးေဝေအာင္ကို ေရႊ႔ေျပာင္းခဲ့သည္။

ရဲခ်ဳပ္ ခင္ရီက ယခုလအေစာပိုင္းကျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္အေျခစိုက္ စြမ္းအားျမႇင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား စစ္သည္ေတာ္မ်ား (VBSW) အဖြဲ႔ဝင္ ၄ ဦး၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုျဖဳိးေဝေအာင္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးခဲ့သူဟု ေျပာသည္။
လက္ပစ္ဗံုးမ်ားႏွင့္ေဖာက္ခြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး မေပါက္ကြဲေသးေသာ မိုဘိုင္းတယ္လီဖံုးအသံုးျပဳ အေဝးထိန္းဗံုးတခုကိုလည္း ေတြ႔ရေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ ၃ ဦးမွာ လြတ္ေျမာက္သြားသည္ဟု ရဲခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
သုိ႔ေသာ္ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီ၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ မွန္ကန္မႈမရွိဟု လ်ွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ကိုျဖိဳးေဝေအာင္၏ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြတခ်ဳိ႔က ေျပာၾကားသလို ရဲ၏စြပ္စြဲခ်က္အေပၚ သံသယျဖစ္သူအမ်ားအျပား ရွိေနသည္ဟု ရန္ကုန္ရွိ မဇၩိမသတင္းေထာက္မ်ားက ေျပာသည္။

ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္သည္ ဗံုးေပါက္ကြဲေသာေန႔တေန႔လံုး ရန္ကင္းစင္တာတြင္ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ား၊ ရန္ကင္းစင္တာမွ တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးမ်ားလည္း သိရွိေၾကာင္း ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာဆိုၾကသည္။

“သူတို႔ေရးထားတာ တခုမွ မဟုတ္ဘူး။ ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္က သၾကၤန္ပိတ္ရက္တြင္း အၿပီးလုပ္ရမယ့္ ရန္ကင္းစင္တာက လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ရွိတယ္။ ” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ဧျပီ ၁၅ ရက္ေန႔ (သၾကၤန္အၾကတ္ေန႔) က X2O မ႑ပ္တြင္ ဗံုး ၃ လံုး ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ ရ ၁ဝ ဦး ေသဆံုးၿပီး ၁၇ဝ ခန္႔ ဒဏ္ရာရေၾကာင္း စစ္အစုိးရက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မႈရင္း mizzimaburmese ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- စစ္အစိုးရလုပ္ရပ္ေတြ အေမရိကန္ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္္ 15/05/10
သမၼတ Bill Clinton လက္ထက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၀) ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အေပၚ အေမရိကန္အစိုးရက အေရးေပၚ ေၾကညာခ်က္ စတင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီအေရး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အတိုက္အခံေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႏွိပ္ကြက္ေနတာေၾကာင့္ အေမရိကန္က ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ မလုပ္ဖို႔ တားျမစ္ပိတ္ပင္တဲ့ ဥပေဒတရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္တက္လာတဲ့ သမၼတ George W. Bush လက္ထက္မွာလည္း ၂၀၀၃ နဲ႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေတြမွာ အမိန္႔ျပန္တမ္းေတြ ထုတ္ျပန္ၿပီး စစ္အစိုးရနဲ႔ အေပါင္းပါေတြကို ျပည္ဝင္ခြင့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္တာနဲ႔တကြ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အသစ္တက္လာတဲ့ သမၼတ ဘာရက္ အိုဘားမားလက္ထက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီ လက္ထက္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Hillary Clinton က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမူဝါဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ပါတယ္။
(၇) လၾကာ သံုးသပ္မႈေတြ ေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ဖို႔အျပင္ တုိက္ရုိက္ ဆက္ဆံေရးမူနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ကုလသမဂၢညီလာခံကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေရွ ႔အာရွေရးရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာ Kurt Campbell က ႏိုဝင္ဘာလထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၀ ႏွစ္ဆန္မွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အေရးပါတဲ့လူေတြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ခြင့္မရေအာင္ ကန္႔သတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမလ (၉) ရက္ေန႔က ျမန္မာစစ္အစုိးရ သေဘာထားအမွန္ကို သိရဖို႔အတြက္ Mr. Kurt Campbell ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

Mr. Campbell အျပန္ခရီးမွာေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္းနဲ႔ ဒီေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးဖို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေမလ (၁၄) ရက္ေန႔မွာေတာ့ သမၼတ Obama ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈကို တႏွစ္သက္တမ္းတိုးခဲ့ပါတယ္။ အခုလို အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈကို သက္တမ္းတိုးလိုက္တာ အေမရိကန္အစိုးရမူဝါဒ ဆက္လွ်က္ကိုင္စြဲထားတဲ့သေဘာကို ထင္ရွားေအာင္ ျပသလိုက္တာလို႔ ျမန္မာ့အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတဲ့ Indiana တကၠသိုလ္ ဥပေဒေက်ာင္းက ေဒါက္တာ အင္ဒရူး ေငြက်ဳံလ်န္ ("Andrew" Ngun Cung Lian) က ေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။

အိုဘားမားအစိုးရရဲ ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ထားတဲ့ ေပၚလစီက အေရးယူမႈ ဒဏ္ခတ္မႈကိုလည္း မရုတ္သိမ္းဘူး၊
ဒါေပမဲ့ ဘုခ်္ အစိုးရ လက္ထက္က အေရးယူမႈ ကုိလုပ္ၿပီး နအဖနဲ႔ စကားမေျပာဘူး။
ဒါေပမဲ့ အိုဘားမားရဲ ႔ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေပၚလစီထဲမွာ အေရးလည္ယူမယ္၊ တဆက္တည္းမွာ သူတုိ႔ နအဖနဲ႔ စကားေျပာ မယ္ဆိုတဲ့ ႏွစ္ဖက္ခြ ေပၚလစီနဲ႔ သြားေနတာ။
တဘက္မလုပ္ရင္ တဘက္နဲ႔ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ေပၚလစီသြားေနတာ။ Hillary Clinton ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဥပမာ အီရန္ႏိုင္ငံ၊ ဗမာႏိုင္ငံမ်ဳိးေတြနဲ႔ dialogue လုပ္မယ္၊
စကားေျပာမယ္ ျပႆနာကို အဲဒီလိုေျဖရွင္းမယ္လို႔ မဲဆြယ္ကာလတုန္းက အသိေပးေျပာခဲ့တဲ့ အတိုင္း ျမန္မာျပည္ကို အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈနဲ႔လုပ္မယ္၊
တဆက္တည္းမွာ စကားေျပာမယ္။ တကယ္လို႔ ဗမာျပည္ဘက္က သူတုိ႔စကားေျပာတာကို နားေထာင္ၿပီးေတာ့ အေပးအယူ လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ အေရးယူမႈကို အေျခအေန အရ ျပန္ရုတ္သိမ္းမယ္။
တကယ္လို႔ ဗမာျပည္နဲ႔ Kurt Campbell တို႔စကားေျပာေနလို႔ ဗမာျပည္ဘက္က ဘာမွအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘူးဆုိရင္ လက္ရွိအေရးယူမႈ အတိုင္း ဆက္လုပ္မယ္။
လုိအပ္လို႔ရွိရင္ ဒီထက္ျပင္းထန္တဲ့ အေရးယူမႈကို လုပ္ဖို႔ ႏွစ္ဖက္ခြသြားတာ သူတုိ႔ အခုလုပ္ထားတဲ့ ဗမာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေပၚလစီလို႔ က်ေနာ္ေတြ႔ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိး မေတြ႔ရေသးဘူးလုိ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဘက္က ယံုၾကည္ေပမယ့္ အေရးယူမႈကို ဒီထက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မလုပ္ေသးတာ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ သေဘာလို႔လည္း ျမင္ပါတယ္။

သူတုိ႔အေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဆုိေတာ့ ဒီအထဲက ႏိုင္ငံေရး အေနအထား ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ နအဖဘက္က ေျပာထားတဲ့အရာေတြ၊
ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ သူနဲ႔ေတြ႔တုန္းက ေျပာထားတဲ့စကားေတြ အဲဒါေတြေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေနာက္တဆင့္မွာ စကားထပ္ေျပာမလား၊
ဒီထက္ပိုတယ့္ အေရးယူမႈကို လုပ္မလားဆိုလား တခုခုေတာ့ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္ က်ေနာ္ကေတာ့ ယူဆပါတယ္။
မႈရင္း voanews ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ အင္းေလးကန္ႀကီး မႀကံဳစဖူး သိသိသာသာ ခန္းေျခာက္ 13/05/10
ႏိုင္ငံျခားသား အေျမာက္အမ်ား လာေရာက္္ လည္ပတ္သည့္ သွ်မ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္းရွိ အင္းေလးကန္ ႀကီးသည္ရာသီဥတု ပူျပင္း/ မိုးရြာသြန္းျခင္း မရွိသျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေရမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္း လာေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။
[photo: Taunggyi Family]
“လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္နဲ႕ အခုႏွစ္အတြင္း ေရသိသိသာသာ က်ဆင္းလာလို႔ စက္ေလွေတြ ေမာင္းဖို႔ခက္ခဲလာတယ္”ဟုေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။

ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား သြားေရေၾကာင္း လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္လည္း ေရမ်ားခန္းေျခာက္ လ်က္ရွိသည္ဟု စက္ေလွေမာင္း တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။

အင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရား၀န္းက်င္တြင္ စံခ်ိန္တင္ေလာက္ေအာင္ ထူးထူးျခားျခား ေရခန္းေျခာက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း လည္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

“ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား အနီး၀န္းက်င္မွာ ေရခန္းေျခာက္ၿပီး ကုန္းေျမ ေပၚလာတာေၾကာင့္ စက္ေလွေပၚ ကဆင္းၿပီးဘုရား ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ ေပ ၂၀-၃၀ ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ရတယ္။
အရင္ႏွစ္ ေတြကဆိုရင္ ဘုရားရင္ျပင္ အထိစက္ေလွဆိုက္ ႏိုင္တယ္” ဟု ထိုစက္ေလွသမားက ေျပာျပပါသည္။

အလားတူပင္ သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေရမလံုေလာက္သည့္ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕ေန ရသည္။ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းတြင္းကန္မ်ား ေရခန္းေျခာက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ကစၿပီး ေရရွားလာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေရဖိုးလဲအေတာ့ကို ျမင့္တက္လာတယ္”- ဟု ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕ေန ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ မိုးရာသီ ေရာက္ခါနီး ေသာ္လည္း မိုးရိပ္မိုးေယာင္ မေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ေရတြင္းထဲက ေရသာမက ျမစ္ေခ်ာင္းထဲက ေရလည္း ခန္းေျခာက္ေၾကာင္း လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕ခံသား တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

သွ်မ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသ လူထုသည္ ေရရွားပါးမႈေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မွစ၍ စပါး၊ ေျမပဲ၊ပဲပုတ္၊ ၾကက္သြန္နီ ႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ စသည့္ အဓိက ေကာက္ပဲသီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးျဖစ္ထြန္းျခင္း မရွိေခ်။
[photo:Taunggyi Family]
နအဖသည္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈကို လ်စ္လွ်ဴ႐ႈၿပီး သွ်မ္းျပည္ရွိ သံယံဇာတ အေျမာက္အမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲ ေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွစိုင္းေခးဆိုင္ က ဤကဲ့သို႔ဆက္ေျပာျပပါသည္။

“သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းမွာ ဒီလုိျပႆနာေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရတာက ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းနဲ႔ သစ္ေတာေတြ ခုတ္လွဲတာ ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ အခုဆိုရင္ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးလုနီးေနၿပီ”

အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ံုႀကီးမ်ား အနည္းငယ္သာ ရွိေသာ္လည္း နအဖက သစ္မ်ားကိုခုတ္ ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြါး အတြက္ သံုးစြဲလြန္းေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သူက ဆက္ေျပာ၏။

“သစ္ေတာေတြခုတ္တာ ၂-ႏွစ္ ၃-ႏွစ္ မကေတာ့ဘူး။ ဆယ္စုႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။
နအဖက ဒီလုိသာဆက္ၿပီး ခုတ္ေနမည္ ဆိုရင္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး သစ္ေတာေတြျပဳန္းတီး ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ၿပီး မိုးေခါင္ ေရရွားတဲ့ ျပႆနာ ပိုႀကံဳရဖြယ္ရွိတယ္”
သွ်မ္းျပည္တြင္ စီးပြါးေရးအတြက္ သစ္ေတာမ်ား ခုတ္ထြင္မႈသည္ အဓိက ျပႆနာ ျဖစ္ေၾကာင္း သွ်မ္းသဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ စိုင္းေခးဆိုင္က ဆက္၍ေျပာပါသည္။
မႈရင္း mongloi ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္


- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနာက္ဆံုး စာတေစာင္ေရး Friday, May 28, 2010

ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဂၚဒြန္ ဘေရာင္းသည္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္မည့္ ေန႔တြင္ ၎၏ အစိုးရ ေနအိမ္မွ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ
စာတေစာင္ ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ gordon_brownလန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္ ၁၀၊ ေဒါင္းနင္းလမ္း ေနအိမ္မွ ေဂၚဒြန္ ဘေရာင္းက လက္ေရးျဖင့္ ေရးထားသည့္ စာတြင္

“က်ေနာ္ ေရးသမွ်ထဲမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ေနာက္ဆံုးေရးတဲ့စာပါ၊
ျမန္မာျပည္အတြက္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအေရး စြမ္းေဆာင္မႈကို ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးဖို႔ပါ။
ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ တတ္ႏိုင္သမွ် အားလံုး ေထာက္ခံသြားမယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ခင္ဗ်ားဟာ က်ေနာ့္ကို အားတက္ေစပါတယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျပည္သူေတြ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ က်ေနာ္ တိုက္ပြဲဝင္သြားပါမယ္” ဟု ပါရွိေၾကာင္း
New Statesman မဂၢဇင္း ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္အာဖရိကမွ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလားႏွင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အထိမ္းသိမ္းခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔သည္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္
အက်ဥ္းက် ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေဂၚဒြန္ ဘေရာင္းအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ခြန္အားေပးခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု စာထဲတြင္ ဆက္လက္ ေရးသား ထားေၾကာင္း ေဂၚဒြန္ ဘေရာင္း၏
မိတ္ေဆြတဦးကို ကိုးကား၍ အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ေဂၚဒြန္ ဘေရာင္းသည္ ၂၀၀၇ ဇြန္လတြင္ ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကြန္ဆာေဗးတစ္ ပါတီ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္လိုက္သည္။
မႈရင္း irrawaddy ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- NLD တရား၀င္ ရပ္တည္မႈ စစ္အစိုးရဖ်က္လို႔ မပ်က္ႏိုင္ 27/05/10
NLD အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တခုအျဖစ္ မွတ္ပုံမတင္ေတာ့ေပမဲ့ NLD ရဲ႕တရား၀င္မႈကို ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ ႏုိင္ငံတကာက သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ျပည္သူေတြ ဆက္လက္အသိအမွတ္ျပဳေနတဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ အေမရိကန္ဒီမုိကရက္နဲ႔ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္တဲ့ေၾကညာခ်က္မွာ NLD ရဲ႕ တရား၀င္မႈကို စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္လုိမွပယ္ဖ်က္လို႔ မရႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

Kentucky ျပည္နယ္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Mitch McConnell၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ဒီမုိကရက္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Dianne Feinstein၊ အရီဇိုးနားျပည္နယ္ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ John McCain နဲ႔ Connecticut ျပည္နယ္ တသီးပုဂၢလ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Joe Liberman တို႔ အပါအ၀င္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၆ ေယာက္ စုေပါင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားတာပါ။ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိၿပီး လြတ္လပ္မႈေတြနဲ႔ ထိုက္တန္သူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏွစ္ ၂၀ ေျမာက္ေအာင္ပြဲကို အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ေတြက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွာ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ အမတ္ေနရာ ၈၂ % ကို NLD က ႏုိင္ခဲ့ေပမဲ့၊ စစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳ အာဏာမလႊဲခဲ့ပါဘူး။

ခုလို အႏွစ္ ၂၀ ေျမာက္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ကို NLD ဒုဥကၠဌဦးတင္အိမ္မွာ က်င္းပခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မႈရင္း ၌ အျပည္ ့အစံု ဖတ္ရွု ့ပါရန္- မဲေဆာက္မွာ ေနထီးေဆာင္းၿပီ 22/05/10
ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား အမ်ားအျပား ေနထိုင္ရာ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွ ေနထီးေဆာင္း တာကို ျမင္ေနရပါတယ္။ ဒီေန႔ ေမလ ၂၂ ရက္ မနက္ပိုင္းမြန္းမတည့္ခင္ ၁၁း ၄၀ ေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ စက္တင္ဘာတုန္းက ေပၚလာခဲ့တဲ့ တေဘာင္ေလးကို ျပန္သတိရမိလို႔ ေဝငွေပးလိုက္ပါတယ္။ တေဘာင္ေလးကေတာ့...

ဂငယ္ ေလးဆူ အုတ္သစ္ထူ
ထူသည့္ အုတ္သစ္ ဆယ့္ကုိးႏွစ္
ဆယ့္ကုိးႏွစ္ေက်ာ္ တဖန္ေပၚ
ေပၚသည့္ ဦးေခါင္း ေနထီးေဆာင္း
ေရႊေခါင္းေျပာင္ေျပာင္ လမ္းလယ္ေခါင္
တစ္ေရာင္ထဲထြက္ မင္းလည္းပ်က္
ျဖစ္ပ်က္စုံညီ ျမန္မာျပည္
ေအာင္စည္သံတုိ႔ ျမည္လာၿပီ...
၀ိဇၨ ၨာရွစ္ေသာင္း ဆရာအေပါင္း
ခေညာင္း မ လိမ္႔မည္ ။

လို႔ဆိုပါတယ္။ အခု ဂ ငယ္သံုးခု ျဖစ္တဲ့...

ဂမၻီရ
ဂမ္ဘာရီ
ဂၽြန္ဝီလီယ်ံ ယက္ေထာတို႔
ေပၚခဲ့ၿပီးၿပီ။ ခု ေနထီးေဆာင္းေလၿပီ။ သန္းေရႊႏွင့္ စစ္အုပ္စု ျပဳတ္က်ဖို႔သာ က်န္ေတာ့တယ္။

ေနထီးေဆာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ အား ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ေထာက္ႀကံၿမိဳ ့နယ္မွ ေတြ ့ရစဥ္ ယခင္ သီတင္းပတ္ က ေသာၾကာၾကယ္ ႏွင့္ လ တို ့နီးကပ္မႈ ျဖစ္စဥ္ ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္
အုတ္ေအာ္ ေသာင္း နင္း ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တို ့တြင္ ယေန ့မနက္ ၁၁
နာရီ ခန္ ့က ေနထီး ေဆာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ ကို တစ္နာရီ ခန္ ့ေတြ ့ျမင္ရသည္ ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ ့မွ
ဆရာ မ တစ္ဦး က Freedom News Group သို ့ေျပာသည္။

ေနထီးေဆာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ အား ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ရွိ လွည္းတန္း ၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့လည္ ႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္
စသည့္ ေနရာ အခိ်ဳ ့တြင္ ေတြ ့ျမင္ရမႈ မရွိ ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေနထီးေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အတိတ္ နိမိတ္ တေဘာင္ မ်ားစြာရွိ ၿပီး
ယေန ့ ေနထီးေဆာင္း ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အတိတ္၊နိမိတ္ ေကာက္ ယူမႈ ဆိုင္ရာ သုေတသီ
ဦး ေက်ာ္ျမင့္ က ေနထီးေဆာင္း တယ္ ဆိုတာ ျမန္မာ ဘုရင္ ေတြ နန္းက်ခ်ိန္ တို ့မင္းေလာင္ေပၚ
တဲ့ အခ်ိန္ တို ့တိုင္းျပည္ မွာ အငတ္ ေဘး တုိ ့ဆိုက္ တဲ့ အခ်ိန္ မွာ ေပၚတဲ့ နိမိတ္ ဟု ေျပာၾကားသည္။
မႈရင္း komoethee.blogspot ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္
မႈရင္း freedomnewsgroup ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- သမိုင္း၀င္သွ်မ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရးေန႔က်င္းပ 21/05/10
လြယ္တိုင္းလ်ဲန္းအေျခစိုက္ SSA ေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ အပစ္ရပ္ SSA ေျမာက္ပိုင္း တပ္မဟာ ၁ တို႔ ၅၂ ႏွစ္ ေျမာက္ သွ်မ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္က်င္းပၾကေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ယေန႔ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ သမိုင္း၀င္ ၅၂ ႏွစ္ေျမာက္ သွ်မ္းျပည္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳ ေသာအားျဖင့္ လြယ္တိုင္းလ်ဲန္း၌ တုိင္းျပည္အတြက္ အသက္ေသြးေခၽြးစြန္႔လႊတ္ခဲ့ေသာ အာဇာနည္ ရဲေဘာ္မ်ားအား အေလးျပဳၿပီး စစ္ေရးျပအခမ္းအနား ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ သက္စြန္႔စစ္သည္မ်ားအား ရည္စူး၍ ရဟန္းသံဃာသူျမတ္တို႔ကို ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ရပ္နီးရပ္ေ၀းမွ ျပည္သူ လူထုမ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကသည္။
နအဖမွ ေတာင္းဆုိထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္ အသြင္ေျပာင္းေရး လက္ခံျခင္း မရွိေသးသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္ဖွ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အပစ္ရပ္သွ်မ္းျပည္ တပ္မေတာ္ တပ္မဟာ ၁ တြင္လည္း ၅၂ ႏွစ္ေျမာက္ သွ်မ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္စစ္ေရးျပအခမ္းအနားက်င္းပ ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ အတြက္ အသက္ေသြးေခၽြးစြန္႔လႊတ္ခဲ့ေသာ အာဇာနည္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီး ေနာက္ နအဖတပ္၏ ဖမ္းဆီးၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈခံခဲ့ၾကရေသာ ရဲေဘာ္မ်ားကို အေလးျပဳၾကေၾကာင္း၊ ၎တို႔အားရည္စူး၍ ရဟန္းသံဃာအရွင္သူျမတ္တို႔ကို ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရ သည္။


အပစ္ရပ္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ တပ္မဟာ ၁ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္ဖွမွ စရဖ အရာရွိခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ထံ ေမ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စာေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့သည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္ဖွက “အမႈိက္ကစ ျပႆဒ္မီးေလာင္ မျဖစ္ခ်င္တာေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ သည္းခံလာခဲ့ရတာလည္း ၾကာခဲ့ၿပီ။ နအဖစစ္တပ္က အပစ္ရပ္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ တပ္သားေတြျဖစ္မွန္းသိသိႀကီးနဲ႔ လာၿပီး တိုက္ခိုက္တယ္။
က်ေနာ့္တပ္သားေတြကိုလဲ ဖမ္းဆီးၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္”ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၁၉၉၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရာက္ရွိေနေသာ အပစ္ရပ္ SSA တပ္မဟာ ၁၆ မွ စစ္သည္ ၆ ဦးအား နအဖစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္လည္း အပစ္ရပ္ SSA တပ္မဟာ ၁ ကို နအဖစစ္တပ္က တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ SSA ဖက္မွ စစ္သည္မ်ားက နအဖ လူမွားပစ္ခတ္သည္ဟု ယူဆၿပီး ထိပ္တိုက္ မျဖစ္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့သည္။
SSA မွ စစ္သည္ႏွစ္ဦးကိုလည္း နအဖက ဖမ္းဆီးရမိ၍ ႏိွပ္စက္ၫွင္းပန္းၿပီးမွ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

အပစ္ရပ္ SSA ေျမာက္ပိုင္းသည္ နအဖဖက္မွေန၍ စိန္ေက်ာ့၊ ၀မ္ဟိုင္း၊ နမ့္ေလာင္း၊ မိုင္းဟ၊ မိုင္းဟိုင္းတို႔တြင္ စ၀္ခြန္ဆာ ဦးေဆာင္ေသာ MTA တပ္ဖြဲ႕ကို ကူတိုက္ခိုက္ေပးခဲ့ဖူးသည္။
မႈရင္း mongloi ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ပင္လံုကတိျပန္ေဖၚႏိုင္မည္ဟု သွ်မ္းေတာ္ လွန္ေရးေန႕၌ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ေျပာFriday, 21 May 2010
ေမ ၂၁ ရက္၌ က်ေရာက္ေသာ ၅၂ ႏွစ္ေျမာက္ သွ်မ္းေတာ္လွန္ေရးေန႕ အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သာ ပင္လံုကတိျပန္ေဖၚႏိုင္သူ ဟု SSA ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ေက်ာခိုင္းလို႕တိုင္းျပည္အေျခအေန အခုလိုမ်ဳိးျဖစ္ရတာ။ ေ႐ွ႕ဆက္ ဥပကၡာျပဳ ေမ့ခ်င္သေယာင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႕ တိုင္းျပည္ျပႆနာ ဘယ္ေတာ့မွ အဆံုးသတ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ တန္းတူ အခြင့္အေရး အတြက္ ပင္လံုကတိကို ျပန္ေဖၚရမယ္၊ ပင္လံုကုိ ျပန္ေဖၚႏိုင္ဖို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ အဓိက အခန္း က႑ ျဖစ္တယ္၊ သူမကို ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးရမယ္”- ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ကေျပာ၏။

ေမ ၂၁ ရက္ သွ်မ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ အခမ္းအနားကုိ လြယ္တုိင္းလ်ဲန္းဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပရာ စစ္သည္ အင္အား ၁၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ စစ္ေရးျပၿပီး လူထုပရိသတ္ အပါ၀င္ စုစုေပါင္း အင္အား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့၏။

မနက္ပိုင္း ေတာ္လွန္ေရးအခမ္းအနားက်င္းပၿပီး မြန္းလြဲပိုင္း ၁၃း၃၀ နာရီတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေန႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတရပ္ ျဳပလုပ္ခဲ့ရာ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ပင္လံုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေၾကာင္း ဒြန္တြဲေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕သမီးလဲျဖစ္တယ္။ အာဆီယံအပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီး သီးကလဲ သူမကိုလက္ခံတယ္။ ပင္လံုအေၾကာင္းသူမ ျပန္ေျပာင္းေျပာလာမယ္ဆိုရင္ ပိုထိေရာက္မယ္၊ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္လာႏိုင္ေအာင္ အဲဒီအခြင့္အလွမ္း ကေန တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို သူမေဖၚေဆာင္ႏိုင္မယ္။ UN ေျပာသလိုပါဘဲ တုိင္းရင္းသားမပါရင္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ေျဖ႐ွင္းဖို႕ လြယ္ကူမွာ မဟုတ္ဘူး” - ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ဆက္လက္ေျပာျပ၏။

လြယ္တိုင္းလ်ဲန္းဌာနခ်ဳပ္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ပခ်ားထိုင္းကဲ့သို႕ ထိုင္းသတင္းဌာနမ်ားအျပင္၊ ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာန ႏွင့္ အတူ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာနတို႕လည္း ပါ၀င္တက္ေရာက္ သတင္းယူေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္ တြင္ တ႐ုပ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ဗမာ့တပ္မေတာ္က သွ်မ္းျပည္၏ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ကုိ သိမ္းပုိက္ထိပါးလာမႈေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရးျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားသည့္ ေစာႏြဲ႕ေဆာယႏၱ ဦးေဆာင္ သွ်မ္းလူငယ္ ၃၁ ေယာက္က ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ေတာခုိၿပီး လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးစတင္ကာ သွ်မ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းစာမ်က္ႏွာ စဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မႈရင္း mongloi ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္
- အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမဟုတ္ေတာ့ဟု ရဲခ်ဳပ္ ေျပာၾကား 15/05/10
ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုတာ ကာလတိုင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္ တည္ရွိ ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၍
ႏိုင္ငံေရး ပါတီ တစ္ရပ္ မဟုတ္ ေတာ့ေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။
ေမလ ၆ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲတြင္
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ အေျခ အေန ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားက ေမးျမန္းရာ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ရီက ဥပေဒ အရ အဲဒီေန႔ အဲဒီ အခ်ိန္ ကစၿပီး ဒီပါတီက မရွိေတာ့ ပါဘူး။
ဥပေဒ အတိုင္း လိုက္နာမႈ ရွိမရွိ သူတို႔ နဲ႔ပဲ ဆိုင္ပါတယ္ ဟု ၄င္းက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။
မႈရင္း htwd.info ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- လ်ွဳပ္စစ္ မီးေတြ ျပတ္ေတာ့မယ္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေန
အင္းေလေရခန္း တဲ့အတြက္ ေလာ ပီတ မလည္နိင္၊ မီးေတြ ျပတ္ေတာ့မယ္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေန 15/05/10

အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကစက္႐ံုမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရႇာ့ပင္းေမာလ္၊ စူပါမားကတ္ႏႇင့္ ပုဂၢလိကေဆး ႐ံု ေဆးခန္းစသည္တို႔ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖတ္ေတာက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕မႇ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။

အဆိုပါညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ထားမည့္ ကိစၥရပ္ႏႇင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ရႇိသူမ်ားမႇတစ္ဆင့္ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ခံရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ျခင္းႏႇင့္ ဓာတ္အားျဖတ္ ေတာက္ျခင္းမ်ားကို ေမလ ၁၄ ရက္ ေန႔ညေနပိုင္းမႇစတင္၍ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရႇိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ "ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးတဲ့ သမိုင္းမႇာေတာ့ အဆိုး၀ါးဆံုး ျဖစ္ရပ္လို႔ဆိုရမႇာပါ။ နာဂစ္တုန္းကပ်က္တာကို လက္ခံခြင့္လႊတ္လို႔ရေပ မယ့္ အခုလိုလံုး၀ ျဖတ္ေတာက္မ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတစ္ခုနဲ႔ ကန္႔သတ္မႈမ်ဳိးပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုလြဲမႇားတဲ့မူ၀ါဒမ်ဳိးကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ စက္မႈဇုန္ေတြတင္မဟုတ္ဘဲ၊ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုေဆးခန္းေတြပါ မီးမေပးတာက လည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဆင္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ျဖတ္တာဆိုေတာ့ အျခား လုပ္ငန္းလုပ္မယ့္ သူေတြအတြက္လည္း ေနာက္ဆိုရင္ ေငြကုန္ေၾကးၾကခံၿပီး ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဖို႔ကိုေတာင္ စဥ္းစားရေတာ့မယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ စီး ပြားေရး လုပ္ငန္းေတြတင္ မဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္သူလူထုပါ ထိခိုက္နစ္နာမႇာပါ" ဟု Eleven Media Group မႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။
ထို႔ျပင္ ယခုကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖတ္ေတာက္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေစ်းတက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ရပ္ဆိုင္းသြားႏိုင္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေဆးခန္းကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ ''လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားျဖတ္ေတာက္မႈက ဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္ဆိုတာ တိတိက်က်မသိရ ေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီလံုးလံုး မီးစက္ေမာင္းဖို႔ အခက္အခဲရႇိပါတယ္။ ပံုမႇန္ အားျဖင့္ တစ္ေန႔ (၁၆) နာရီ၀န္းက်င္ပဲ မီးစက္ေမာင္းႏိုင္တာပါ။ က်န္တဲ့ (၈)နာရီမႇာ လူနာေတြကို ဒီအတိုင္းထားရမလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရႇိရာသီဥတုအေျခအေနအပါအ၀င္ လူနာေတြရဲ႕ အသက္အႏၲရာယ္ အတြက္ေတာ့ ဒီအတိုင္းဆိုရင္ အခက္အခဲရႇိေနပါၿပီ''ဟု အထူးကုေဆးခန္း ႀကီးတစ္ခုမႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေရးအဖြဲ႕၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ားမႇ ေပးပို႔သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ (၁၄-၅-၂၀၁၀) မႇစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖတ္ေတာက္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ (၁၄-၅-၂၀၁၀) မႇစတင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အား ရန္ကုန္မီးေပးပံုစံ (၁၂၉) အတိုင္းျဖန္႔ျဖဴး သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရႇိပါသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ားျပည္သူအား A ၊ B ၊ C အုပ္စု (၃) စုခြဲ၍ နံနက္ (၅) နာရီမႇ (၁၁) နာရီအထိအုပ္စုတစ္စု၊ နံနက္ (၁၁) နာရီမႇ ညေန (၅) နာရီအထိလည္းေကာင္း၊ ညေန (၅) နာရီမႇ ည(၁၁) နာရီအထိလည္းေကာင္း၊ ည (၁၁) နာရီမႇ နံနက္ (၅) နာရီအထိလည္းေကာင္း အုပ္စုအလႇည့္က်ဓာတ္အားေပးသြားရန္ႏႇင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရႇိ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ အ ေသးစား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကစက္႐ံုမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရႇာ့ပင္းေမာလ္မ်ား၊ စူပါမားကတ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ား စသည္တို႔အား ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ထားရႇိရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရႇိသည္ဟု အဆိုပါစာအား လက္ခံရရႇိသည့္ လုပ္ငန္းရႇင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

"စက္မႈဇုန္ေတြနဲ႔ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို လွ်ပ္စစ္မီး မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး က်န္ခဲ့တဲ့ (၃)ရက္ေလာက္က အေၾကာင္းၾကားလာပါတယ္။ စက္မႈဇုန္ေတြ ပိတ္လိုက္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္လို႔ လည္မယ္ဆိုရင္လည္း ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔၊ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ ႔လည္ရမယ္။ ၾကားတာေတာ့ ထား၀ယ္ဘက္က ဂက္စ္ပိုက္လိုင္း ေပါက္တယ္လို႔ သိရတယ္။ အခုက မိုးမရြာေတာ့ ေရလည္းမရႇိဘူး။ အဓိကကေတာ့ မိုးမရြာလို႔ ေရမရႇိတဲ့ျပႆနာပါ။ ဒါေပမယ့္ (၂၄) လက္မပိုက္လိုင္းကေတာ့ ဆင္ၿပီးသြားၿပီလို႔ သိရတယ္။ ေပးလို႔ရတဲ့အဆင့္ေရာက္ရင္ေတာ့ ျပန္ရမယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အလႇည့္က်စနစ္နဲ႔ (၄) သုတ္ခြဲေပးမယ္ဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ စက္မႈဇုန္ေတြကို ရပ္လိုက္ရတာပါ။ လူထုကိုေတာ့ နဂိုရတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးပမာဏရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံု ေပးသြားမယ္လို႔ သိရတယ္"ဟု စက္မႈဇုန္တာ၀န္ခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

'အခု ဒီလိုျဖတ္လိုက္ေတာ့ အရင္အမ်ားဆံုးရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ (A) အုပ္စုကေတာ့ မီးပိုမႇန္သြားတယ္' ဟု ဗဟန္းၿမိဳ့နယ္အတြင္းေနထိုင္သူ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေသာ လုပ္ငန္းရႇင္တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေနျဖင့္ မိုးကာလကုန္ဆံုးသည့္ ႏို၀င္ဘာလမႇ မိုးတြင္းမေရာက္မီ ဇြန္လခန္႔အထိ (၇) လခန္႔မႇာ ႏႇစ္စဥ္ အခ်ိန္ပိုင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးသည့္ ကာလျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မႇတ္ခ်က္။ ။ ေနာက္ဆံုးရရႇိေသာ သတင္းမ်ားအရ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမႇ စတင္ကာ ပုဂၢလိကေဆး ႐ုံေဆးခန္းမ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ ၆ နာရီ မီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖတ္ေတာက္မႈႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု သိရသည္။

http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3028:2010-05-14-18-08-26&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112
မႈရင္း komoethee.blogspot ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- ေနာက္ ၂၄ နာရီ အတြင္း အင္အား အသင့္အတင့္ ရွိသည့္ မုန္တိုင္းငယ္ ၀င္ေရာက္မည္ ၊အပူရွိန္ ေၾကာင့္ မႏၱေလး တြင္ တစ္ရက္တည္း အေလာင္း ၂၇၀ ခန္ ့သၿဂိဳလ္ရ 16/05/10
ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းသည္ ယမန္ေန ့က အင္အားနည္းသည့္ မုန္တိုင္းငယ္ အျဖစ္ အသြင္းေျပာင္း လဲၿပီးေနာက္ တျဖည္းျဖည္း အေနာက္ေျမာက္ အရပ္ ဆီသို ့ေရွးရႈလာသည္။

ထိုမုန္တိုင္းငယ္ ၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီ တိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသအခ်ိဳ ့၊ပဲခူးတိုင္း ေဒသအခ်ိဳ ့ႏွင့္ ရန္ကုန္ တိုင္း တို ့တြင္ မိုးရြာသြန္း ႏိုင္သည္ ဟု Freedom Weather Forecast မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့၏ ယမန္ေန ့ညေန က အပူခ်ိန္ သည္ ၁၁၈ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ ထိရွိခဲ့ၿပီး အပူလြန္ကဲ မႈ ေၾကာင္ ေသဆံုးသူမ်ား မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ေရေ၀းသုႆာန္ အ၀င္လမ္းသည္ နာေရး ပို ့ေဆာင္သည့္ ကားမ်ား ျဖင့္ ျပည့္က်ပ္ေနသည္ ဟု ၄၃ ေမာ္ေတာ္ ကား လိုင္းမွာ ယာဥ္ေမာင္း တစ္ဦးက Freedom News Group သို ့ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း တြင္ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ပင္ပမ္းႏြမ္းနယ္မႈ ႏွင့္ ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္မႈ ေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ သတိလစ္ၿပီး ေသဆံုးသူ ဦးေရမွာ တစ္ေန ့ လွ်င္ ပ်မ္းမွ် အေယာက္ ၁၀၀ ခန္ ့ထိရွိ ႏိုင္သည္ ဟု မႏၱေလး ေဆးရံုႀကီး ျပင္ပ လူနာဌာန မွ ဆရာ၀န္ တစ္ဦး က ေျပာသည္။

ဧၿပီလ ေႏွာင္း ပိုင္း က ေသဆံုးသူမ်ား မွာ လူႀကီး ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္ အိုမ်ား သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမလဆန္းပိုင္းမွ စကာ လူငယ္မ်ား ပါေသဆံုးၾကသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ကမူ အပူဒဏ္ကာကြယ္ေရး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ သာ ထုတ္ျပန္ၿပီး အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဦးေရကို သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေခ်။

မႏၱေလး ၿမိဳ ့တြင္ ယမန္ေန ့က သုႆာန္ ႏွစ္ခု တြင္ အေလာင္း ၂၇၀ ခန္ ့အား သၿဂိဳဟ္ခဲ့ရသည္ ဟု မႏၱေလး စည္ပင္မွာ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦး ကေျပာသည္။

ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည္ ့ မုန္တိုင္းငယ္ သည္ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ မိုင္ ၂၅၀ ခန္ ့အကြာမွ တျဖည္းျဖည္း ခ်င္းျဖတ္ေက်ာ္သြား မည္ ျဖစ္သည္။
မုန္တိုင္းငယ္ ၏ အရွိန္ ေၾကာင့္ ျမန္မာ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသမ်ား တြင္ ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခတ္ ႏိုင္ၿပီး မိုးသည္းထန္ စြာရြာသြန္း ႏိုင္သည္။

ထို မုန္းတိုင္းငယ္ သည္ မုန္တိုင္း ႀကီး အျဖစ္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ ဘဂၤလားေဒရွ္ ့ ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခ သို ့ ၀င္ေရာက္သည့္ အခါ အားေပ်ာ့ ပ်က္ျပယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
မႈရင္း freedomnewsgroup ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း စတင္ျဖစ္ေပၚ (ေအာက္ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ေနာက္ ႏွစ္ရက္မွ သံုးရက္ အတြင္း မိုးရြာသြန္းမည္ 14/05/10
El Nino ends, a strong La Nina may follow
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ေမလ ၁၄ ရက္ေန ့မွ စတင္ကာ ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္း
တစ္ခုစတင္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီ ထို ေလဖိအား နည္းရပ္၀န္းသည္ တျဖည္းျဖည္း အေနာက္ေျမာက္အရပ္ ဆီ သို ့ေရႊ ့လွ်ား လာႏိုင္သည္ ဟု Freedom Weather Forecast မွ သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

ထိုေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းသည္ အင္အား အသင့္အတင့္ ရွိေသာ မုန္တိုင္း အျဖစ္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ၿပီး ထိုမုန္တိုင္း ၏ အရွိန္ ေၾကာင့္ ေနာက္ႏွစ္ရက္ အတြင္း ဧရာ၀တီတိုင္း၊မြန္ျပည္နယ္ ၊ရန္ကုန္တိုင္း ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း တို ့တြင္ မိုးသည္း ထန္စြာ ရြာသြန္းမည္ ျဖစ္သည္။

မိုးရြာသြန္း ႏွင့္ မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းမ်ား တိုက္ခတ္ႏိုင္ၿပီး ေရျပင္-ေျမျပင္ ေလမွာ တစ္နာရီ မိုင္ ၅၀ ခန္ ့ရွိႏိုင္သည္။ ရြာရန္ ရြာ ႏႈန္း ၉၂ ရာခိုင္းႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ထိုေလဖိအား နည္းရပ္၀န္း ကို ၾသစေတးလွ် အာရွ-ပိစိဖိတ္ ရာသီဥတု ေလ့လာေရးဌာန ကအားေကာင္းေသာ မုန္တိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟု ခန္ ့မွန္း ထားသည္။
မႈရင္း freedomnewsgroup ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္
- ခရစ္ႏွစ္-၂၀၁၀၊ ေကာဇာႏွစ္-၁၃၇၂ ခုအတြက္ ေဗဒင္ေဟာကိန္းႏွင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန 11/05/10
ခရစ္ႏွစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀ ခု ဇႏၷာဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ေနၾကတ္ခဲ့သည္။ ဤႏွစ္သည္ တ႐ုတ္ေဗဒင္အရ က်ားႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ေကာဇာသကၠရာဇ္ -၁၃၇၂ သည္ ကဆုန္လတြင္ သႀကၤန္က်သည္။ သႀကၤန္အက်ေန႕ ႏွင့္ အတက္ေန႕တို႕သည္ ျပႆဒါးရက္ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္၏ သက္ေရာက္ႏွစ္အတြက္ မဟာဘုတ္အေျခခံ ကံဇာတာအေနအထား အပါအဝင္တို႕အေပၚ အေျချပဳၿပီး အမည္မေဖၚလိုသူ ထင္ရွားသည့္ ေဗဒင္ဗညာရွင္တစ္ဦးက ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာၾကားခဲ့သည္။

ဇႏၷာဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္အေပၚ (၁၀) မိနစ္ၾကာ (၂-အံစာခြဲ) ေနၾကတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္၏ အလယ္တည့္တည့္ေပၚမွ ေနအရစ္ၾကတ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုိင္းေဒသ တေလွ်ာက္တြင္ ထင္ရွားစြာ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ဤသို႕ေနၾကတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအတြက္ မေကာင္းသလုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူေတြအတြက္လည္း မေကာင္းပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ားအၾကား ႀကီးမားေသာျပႆနာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ တနဂၤေႏြေန႕ နာမည္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အႀကီးအကဲမ်ားအတြက္ ကံၾကမၼာ ဆိုးဝါးေစႏိုင္သည္။ ေနၾကတ္သည့္အခ်ိန္ကာလသည္ သာမန္ၿဖစ္ေနက်ထက္ ျမင့္သၿဖင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ဆိုးဝါးမႈသည္ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ သေဘာရွိသည္။ ထို႕အျပင္ ဆန္ ေရ ရိကၡာရွားပါးမႈ အသီးအႏွံအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ အထြက္နည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

တ႐ုတ္ေဗဒင္အရ က်ားႏွစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ က်ားတုိ႕၏ သေဘာအရ ေသြးထြက္သံယို္ျဖစ္မႈ၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ၊ ဆူပူအံုႂကြမႈ၊ စစ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ စသည္တုိ႕ ျဖစ္ေပၚလာစရာ ရွိသည္။ အားႀကီးသူ၊ လက္နက္ကိုင္ထားသူေတြက အားနည္းသူ၊ လက္နက္မဲ့သူေတြအေပၚ အနိုင္က်င့္မႈ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ရွိမည္။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ျခင္း၊ ေဘးဒုကၡအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ဤကား ျမန္မာျပည္မွာေရာ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

ကဆုန္လတြင္ သႀကၤန္က်ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၊ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ျပည္သူမ်ားက ေခါင္းေဆာင္ေျပာင္းလဲဖို႕ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲဖို႕ ေတာင္းဆိုသည့္ အံုႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ သႀကၤန္က်ေသာ ဗုဒၶဟူးေန႕သည္၎၊ အတက္ေန႕ ေသာၾကာေန႕သည္၎ ျပႆဒါးရက္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ သႀကၤန္ကို ႏွစ္သစ္ကူးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ျပႆနာ ႐ႈပ္ေထြးမႈ မ်ားျပားေစမည္။ တႏွစ္တာပတ္လံုး ႐ႈပ္ေထြးေနရလိမ့္မည္။ ေသာၾကာေန႕သည္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ေဘးဆိုးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာေန႕အျဖစ္ မွတ္ယူထားၾကသျဖင့္ သာမန္ထက္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာ ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိသည္။ အုပ္စိုးသူႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ပ႗ိပကၡျဖစ္ျခင္း အုပ္စိုးသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္လည္း ျပႆနာပ႗ိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာစရာ ရွိသည္။

၁၃၇၂ ခုႏွစ္၏ သက္ေရာက္ဇာတာ မဟာဘုတ္အေျခခံ ေဗဒင္သေဘာအရ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါေန႕နံမ်ားသည္ ပုတိ၊ ဘဂၤ၊ မရဏကိန္းတြင္ က်ေရာက္ေနၿပီး ေအာက္တန္း၊ အနိမ့္တန္းတြင္ ရွိေနၾကသည္။ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာေန႕နံမ်ားသည္ အဓိပတိ၊ ရာဇာ၊ အထြန္းတြင္ ရွိေန၍ အေပၚတန္း အထက္တန္းတြင္ ရွိသည္။ ေအာက္တန္း၊ အနိမ့္တန္း ေန႕နံရွိ ေခါင္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကံဇာတာသည္ အညံ့တြင္ ရွိေနသလို ထိုေန႕နံရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ရွားပါးမည္။ ထို႕အတူ အေပၚတန္း အထက္တန္းေန႕နံရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကံဇာတာေကာင္းသလို ထို႕ေန႕နံပစၥည္းမ်ား ေပါမ်ားဖြယ္ ရွိသည္။

ေဗဒင္ဆရာက အႏွစ္သေဘာ ဤသို႕ေဟာၾကားလိုက္သည့္အေပၚ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ မိမိဆက္စပ္ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္မိပါသည္။

၂၀၀၄ ခုတြင္ လၾကတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ တနလၤာၿဂိဳလ္ၿဖစ္ေသာ လၾကတ္ခဲ့သျဖင့္ တနလာၤနံပိုင္ရွင္ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္း ခံလိုက္ရသည္။ အာဏာ႐ွင္တုိ႕၏ သဘာဝ တပည့္ေမြး ဆရာရွာ အာဏာကုိ အုပ္စုျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၾကသျဖင့္ ၎၏အုပ္စုဝင္မ်ားကိုပါ ဖယ္႐ွားခဲ့သည္။ ဤတြင္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မွ အၾကီးတန္းအရာ႐ွိ (၅၀) ခန္႕ႏွင့္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ တစ္ေထာင္ေက်ာ္တို႕ကုုိ၎၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္႕ႏွင့္ နီးစပ္သူ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဦးဝင္းေအာင္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးတင္လွိဳင္၊ လယ္ယာႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ညြန္႕တင္တို႕ကို၎ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕၏သား ရဲႏုုိင္ဝင္းႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ႏိုင္ဦးတို႕ကိ္ု၎ အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးစြဲျပီး ထိန္းသိမ္း ေထာင္ခ် ေနရာမွဖယ္႐ွားခဲ့သည္တို႕ကို ေတြ႕ရသည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၀တြင္ ေနၾကတ္ခဲ့သည္။ ေနျဂဳိဟ္ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြေန႕ နံပိုင္႐ွင္ ျမန္မာ့စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ မည္သူေတြ ႐ွိၾကသနည္း။ ထင္ထင္႐ွား႐ွား ေတြ႕ျမင္ေနရသည္မွာ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေမာင္ေအး ႐ွိသည္။ ၎၏ကံဇာတာသည္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ သက္ေရာက္ႏွစ္အရ အနိမ့္ပိုင္းအက်ပိုင္းတြင္ ႐ွိေနသည္။ အာဏာ႐ွင္ၾကီးတို႕၏ သဘာဝ ၎တို႔၏ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္လာမည့္လူ႕ကို ၎တို႔၏သားသမီး သို႔မဟုတ္ တပည့္ရင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေစလိုသည္။ ပခုံးခ်င္းယွဥ္သူကို ေပးလိုသည့္ဆႏၵ မ႐ွိ။ ဒု-မွဴးၾကီးေမာင္ေအးသည္ မွဴးၾကီးသန္းေရႊႏွင့္ အာဏာခ်ိန္ခြင္ ညွိေနသူ ျဖစ္သည္။ သူ၏အုပ္စုတြင္ တိုင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴး အမ်ားအျပား ရွိသည္။ ဤသို႕ ပခံုးခ်င္းယွဥ္ေနသည့္ အေနအထားကို မွဴးၾကီးသန္းေရႊ မလိုလားသည္မွာ ၾကာျပီ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယၡဳႏွစ္ေနၾကတ္ျခင္းသည္ ဒု-မွဴးၾကီးေမာင္ေအးအတြက္ ျဖစ္လာေလမလား တြက္ဆစရာ ျဖစ္ေနသည္။

ဒု-မွဴးၾကီးေမာင္ေအးသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ကဲ့သို႕ လက္ကိုင္တပ္မ႐ွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မဟုတ္။ သူသည္ဖယ္႐ွားျခင္း ခံရေသာ္ သူ႕ေနာက္က ဖယ္႐ွားခံရမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ မ်ားစြာ႐ွိသည္။ ၎တို႔က လြယ္လြယ္ႏွင့္ အဖမ္းခံၾကမည္လား။ မခံပါက ေပါက္ခြဲမႈ ၾကီးၾကီးမားမား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ က်ားတို႔သေဘာအရ ရန္မူမည္၊ စစ္ေရးပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ေနၾကတ္သည့္အခ်ိန္သည္ သာမန္ထက္ ၾကာသျဖင့္ ျပင္းထန္သည့္သေဘာ ႐ွိသည္။

အျခားထင္ရွားသည့္တနဂၤေႏြနံတို႕မွာ- အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊတို႕ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕သည္၄င္း ေခါင္းေဆာင္သည္၄င္း တနဂၤေႏြနံ ျဖစ္ေနသည္။ လက္ေတြ႕အရလည္း လာမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စာရင္းမတင္၊ ဝင္ေရာက္အေရြးခံမည္ မဟုတ္ဟု ေၾကညာထားသည္။ ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦးသည္၎ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္၎ ေကာဇာသက္ေရာက္ဇာတာအရ အနိမ့္တန္းတြင္ ႐ွိေနသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကိုဆန္႔က်င္ေနသည့္အေပၚ စစ္အစိုးရႏွင့္ ထိပ္တိုက္တိုးဖြယ္ ႐ွိသည္။ ၎တို႕တြင္ ေထာက္ခံမွဳအင္အား ျပည္သူမ်ားစြာ ႐ွိသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာက ၎တို႕ကို အကာကြယ္ေပးရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္အစိုးရအၾကား ျဖစ္႐ွိေနေသာျပႆနာသည္ ညွိႏွဳိင္း၍ ရႏိုင္ေသာအေနအထား မ႐ွိ။ ေပါက္ကြဲလာႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ႐ွိသည္။

ေနာက္ထင္႐ွားသည့္ တနဂၤေႏြနံတစ္ခုမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္သည္။ “အ” အကၡရာျဖင့္စေသာ တနဂၤေႏြနံသည္ အလားအလား မေကာင္း၊ ျဖစ္ပ်က္မည့္ အလားအလာ ႐ွိသည္။ လက္ေတြ႕အရလည္း စစ္အစိုးရက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ သို႕မဟုတ္ ျပည္သူ႕စစ္အသြင္ေျပာင္းခိုင္းေနသည္။ ၎ကို အပစ္အရပ္အဖြဲ႕ၾကီးမ်ားက လက္မခံႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေျခအေနသည္ နိဂုံးခ်ဳပ္ဖြယ္ ႐ွိေနသည္။ ၎အပစ္အရပ္အဖြဲ႕မ်ားကို စစ္အစိုးရဘက္က သြားေရာက္တိုက္ခိုက္ပါက ျပင္းထန္းေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ သို႕မဟုတ္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ထေတာက္ေတာ့မည္။ က်ားႏွစ္၏ သေဘာသဘာဝအရ ေသြးထြက္သံယိုမႈ၊ စစ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္လာစရာအေၾကာင္း ႐ွိသည္။ ျပည္သူမ်ား စစ္ေရးစစ္ဒဏ္ ခံရဖြယ္၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ဘဝ ေရာက္ရဖြယ္ ျမင္သည္။

အပစ္အရပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စစ္ျဖစ္လ်ွင္ နယ္စပ္တြင္သာ ျဖစ္မည္မဟုတ္။ အတြင္းပိုင္းမွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေကာဇာခုႏွစ္၏ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ သက္ေရာက္ေန႕နံအရ ကခ်င္၊ မြန္၊ ဝ၊ ရွမ္း တို႕သည္ အထက္တန္းတြင္ ရွိေနၾကသျဖင္႕ ဆုံးရွံးနစ္နာမွဳမ်ားစြာ မရွိႏိုင္၊ န အ ဖ စစ္အစိုးရအဖို႕ အနိ္မ္႕နံတြင္ က်ေရာက္ေနသျဖင္႕ ပို၍ထိခိုက္နစ္နာက်ဆုံးရဖြယ္ ရွိသည္။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ေခ်မွဳန္းႏိုင္ဖြယ္ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

ကဆုန္လတြင္ သၾကၤန္က်ျခင္း၏ ျဖစ္တတ္ေသာသေဘာအရ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ သို႕မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိသည္။ အနိမ္႕ဆုံး ထိုသို႕ျဖစ္ရန္ ေတာင္းဆိုအုံႂကြမွဳမ်ား ရွိလာလိမ္႕မည္။ ၁၉၆၂ ခုက ကဆုန္လတြင္ သၾကၤန္က်ခဲ့ရာ စစ္အဏာသိမ္းမွဳ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ (၁၃၆၉) ခုတြင္ သၾကၤန္အတက္ေန႕သည္ ကဆုန္လဆန္းတစ္ရက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သၾကၤန္၏အဖ်ားပိုင္းမၽွသာ ကဆုန္လအတြင္း က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုမၽွႏွင့္ပင္ (၈၈) ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းက်ဆင္းမွဳ ဆႏၵျပပြဲ၊ သံဃာထုႀကီး၏က်ယ္ျပန္႕ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယၡဳႏွစ္တြင္ အႀကိဳရက္မွစ၍ သၾကၤန္ရက္မ်ားအားလုံးသည္ ကဆုန္လထဲတြင္ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္အုပ္စိုးသူမ်ား သို႕မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စံနစ္ယႏၲရားတခုလုံး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အလားအလာကို သုံးသပ္ၾကည့္ပါက သၾကၤန္ကို ႏွစ္သစ္ကူးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာႏိုင္ငံ တခုျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ရွပ္နီဝတ္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဏာရအစိုးရအၾကား ျပႆနာျပင္းထန္ေနသည္။ လူ (၂၀) ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရဖ်က္သိမ္းရဖြယ္ ရွိေနသည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္တြင္ ေသနတ္သံမ်ား ၾကားေနရသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ကား သၾကၤန္အၾကတ္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးအနီးရွိ ေရကစားမ႑ာပ္တစ္ခု ဗုံး (၃) လုံး ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ လူ (၈) ဦးေသ၊ (၁၇၀) ခန္႕ ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ သၾကၤန္အတက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ေလျပင္းတိုက္သျဖင့္ ေရကစားမ႑ာပ္ အမ်ားအျပား ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ႏွစ္သစ္ကူးေန႕တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေမခႏွင့္ မလိချမစ္ႏွစ္သြယ္ဆုံရာ ဧရာဝတီျမစ္ဆုံေရကာတာ တည္ေဆာက္ရာ၌ ဗုံး (၄) လုံး ေပါက္ခဲ့ျပန္သည္။ အေသအေပ်ာက္စာရင္း မသိရေသာ္လည္း အပ်က္အစီးအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။ ၁၃၇၂ ခုကို အေျမာက္သံ ဗုံးသံမ်ားျဖင့္ နိဒါန္းပ်ိဳးေနေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၁၃၇၂ ခု၏ အလားအလာသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အလြန္ေကာင္းေနပါသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၀ အကူး ႏွစ္သစ္ကူးေန႕တြင္လည္း မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕အၾကား ကားလမ္းမေပၚႏွင္႕ ကားလမ္းေဘးတို႕တြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႕က်င္ေရး အမွတ္အသားမ်ားစြာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ထိုသို႕နိဒါန္းစခဲ့ရာမွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ထြက္လာေသာအခါ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ အစည္းအမ်ားအျပားတို႕ လက္မခံႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိလာရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အလားအလာသည္ အေပါင္းလကၡဏာ၊ နတ္လူသာဓု ေခၚႏိုင္မည့္ အလားအလာ မရွိပါ။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့တခြင္ကို ေလ့လာၾကည့္ျပန္ေသာအခါ သၾကၤန္အႀကိဳ ဧၿပီ (၁၃) ရက္ေန႕၌ အိႏိၵယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႕တြင္ ေလျပင္းတိုက္သျဖင့္ လူ (၁၀၀) ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ သၾကၤန္အက်ေန႕ (၁၄) ရက္ေန႕၌ တရုတ္ျပည္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း တိဘက္ေဒသတြင္ ငလၽွင္လွဳပ္ခဲ့ရာ လူ (၂၀၀၀) ေက်ာ္ ေသဆုံးၿပီး (၁၀၀၀၀) ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းသၾကၤန္ရက္အတြင္း အိိုက္စ္လန္ႏိုင္ငံတြင္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ ဥေရာပအေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား တလႊားတြင္ မီးခိုးႏွင့္ ျပာမ်ား ဖုံးလႊမ္းသြားသျဖင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားကို ၄-၅ ရက္မၽွ ပိတ္ထားခဲ့ရသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာတို႕ႏွစ္သစ္ ၁၃၇၂ ခုအတြက္ အဆိုးလကၡဏာ နိဒါန္းအစမ်ား ျဖစ္ေလမလား ေတြးပူစရာ ျဖစ္ေနရပါသည္။

မည္သို႕ဆိုေစ ေဗဒင္ဆရာ၏ ေတြ႕ရွိေဟာ္ကားခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ေလာက ကမၻာ့ေလာကအေပၚ က်ေရာက္လာႏိုင္ေသာ အေကာင္းအဆိုး ကံၾကမၼာရွိလာႏိုင္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သုံးသပ္ခ်င့္ခ်ိန္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုံျပည္သူအေပါင္း ဘယာေဘး ကင္းေဝးႏိုင္ပါေစ။
သုဓႏု
မႈရင္း mon-burmese.blogspot ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မစၥတာကမ့္ပ္ဘဲလ္တို႔ ေတြ႕ဆံု 10/05/10

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ဆက္ၿပီး ေထာက္ခံသြားမယ္လို႔ မစၥတာ ကာ့တ္ ကမ့္ပ္ဘဲလ္ (Mr. Kurt Campbell) က သူ႔ရဲ႕ ခရီးစဥ္ အဆုံးမသတ္ခင္ ရန္ကုန္မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တရက္ၾကာ သြားၿပီး အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြ အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၾကဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ အေၾကာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္ အေၾကာင္းေတြကို ဦးေရာ္နီညိမ္းက စုစည္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။

“ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ အတြင္း က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ကမ္းလွမ္းခဲ့တာ တခုကေတာ့ စစ္အစုိးရ အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ အဘက္ဘက္က အေရးပါသူေတြ အားလုံး ပါ၀င္ခြင့္ ျပဳထားတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္သြားဖုိ႔ပါပဲ။ ဒီႏွစ္ထဲလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကုိ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာနဲ႔ဘဲ စစ္အစိုးရကေတာ့ အေရးပါသူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း မရွိဘဲ တဖက္သတ္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္သြားခဲ့ပါၿပီ။

“မသြယ္မ၀ုိက္ဘဲ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ယုံၾကည္စရာ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ထားခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ မလုပ္ခင္ က်န္ေနေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အားလုံး ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ခ်မွတ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ပါလို႔ စစ္အစိုးရကို က်ေနာ္တုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။”

ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ တခ်ဳိ႕က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔၊ တခ်ဳိ႕က ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ဖုိ႔ အခက္အခဲေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ၾကတာကုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက နားလည္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေလးစားပါတယ္လို႔ မစၥတာ ကမ့္ပ္ဘဲလ္က ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

“ျမန္မာျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ ဘ၀ကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ က်ေနာ္နဲ႔ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ရတဲ့ ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြကို က်ေနာ္ ဒီအခ်ိန္မွာ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳပါရေစ။ စစ္အစိုးရရဲ႕ အျပစ္ အနာအဆာေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြထဲမွာ တရား၀င္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္မယ့္ အစိတ္အပုိင္းတခု ျဖစ္ေရး ပယ္ခ်ခံရေပမဲ့လည္း ဒီ NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူ လူထုအတြက္ လူထုကို ကုိယ္စားျပဳၿပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ အခုိင္အမာ ဆုံးျဖတ္ထားၾကသူေတြပါ။

“NLD ဟာ အနာဂတ္မွာ ဘယ္လိုပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ပဲ ရပ္တည္သြားသည္ ျဖစ္ေစ၊ NLD အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ေထာက္ခံသူေတြရဲ႕ ေနာက္မွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ဆက္ၿပီး ရပ္တည္သြားမွာပါ။”

“ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဆက္မျပတ္ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ သူ႔ကို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားသူေတြ အေပၚမွာ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ေမတၱာတရား ထားေနတာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပသေနတယ္ ဆုိတာပါ။ ပုိၿပီး သာယာ၀ေျပာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းမႈတရပ္ ရွာေဖြေရး အတူတကြ အလုပ္လုပ္သြားၾကဖို႔ မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူ႔ရဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံမႈေတြကို အေလးဂ႐ုမျပဳတဲ့ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ကေတာ့ အင္မတန္ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။”

မစၥတာ ကာ့တ္ ကမ့္ပ္ဘဲလ္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ ဒဏ္ခတ္ထားမႈကို ႐ုပ္သိမ္းမွာ မဟုတ္သလုိ တဘက္မွာလည္း စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေတြ႕ႀကဳံေနရေပမဲ့လည္း ျမန္မာစစ္အစုိးရနဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံသြားမယ့္ မူ၀ါဒကို က်င့္သုံးသြားမယ္၊ ေလာေလာဆယ္မွာလည္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာစစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အေမရိကန္ အစုိးရ အဆင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

မႈရင္း voanews ၌ အျပည္ ့အစံု ဖတ္ရွု ့ပါရန္- NLD ကို အေမရိကန္ ဆက္ေထာက္ခံသြားမည္ 10/05/10
ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ လက္ရွိ ရပ္တည္ခ်က္ကို အေမရိကန္က သေဘာေပါက္ၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံသြားမယ္လို႔ မစၥတာ ကာ့တ္ ကမ့္ပ္ဘဲလ္ (Mr. Kurt Campbell) က ေျပာလုိက္ပါတယ္။ တရား၀င္ပါတီ မဟုတ္ေတာ့တဲ့ ေနာက္ပုိင္း NLD ပါတီက ႏုိင္ငံတကာ ထိပ္တန္း သံတမန္တေယာက္ကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံတာ ျဖစ္တာမို႔ ဘာအေၾကာင္းေတြကို အဓိက ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိခဲ့ၾကသလဲ ဆုိတာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ ကုိသားၫြန္႔ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ရက္ၾကာ ေရာက္ရိွေနတဲ့ အေမရိကန္ ထိပ္တန္းသံတမန္ရဲ႕ ခရီးစဥ္ ဒုတိယေန႔မွာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ရန္ကုန္ ၆ မိုင္က အေမရိကန္ သံမႉးႀကီး ေနအိမ္မွာ သီးျခား ေတြ႕ဆံုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီေလာက္မွာ စေတြ႕ၿပီး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခ်ိန္ တနာရီေက်ာ္ ၾကာျမင့္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဘက္က ဦးတင္ဦး၊ ဦး၀င္းတင္ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦး ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သူတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးအုန္းႀကိဳင္က အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

“သူ႔ဘက္က သူလာတဲ့ ခရီးစဥ္ အေၾကာင္းကို စေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ဘက္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အတြက္ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္တဲ့။ မေန႔ကလည္း နအဖ အရာရွိမ်ားနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ သူ ေတြ႕ပါတယ္တဲ့။ အဲေတာ့ ဘာမွ ထူးျခားတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ မေတြ႕ရပါဘူးတဲ့။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူ႕ဘက္က စိတ္ပ်က္ပါတယ္တဲ့။ NLD ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကုိလည္း သူတို႔ သိတဲ့အေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ အစုိးရကလည္း ဒီကိစၥကို အသိအမွတ္ ျပဳတဲ့အေၾကာင္း ေျပာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ အဲေတာ့ NLD ဘက္က ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ အေနအထား ေျပာပါဦးတဲ့။

“အဲေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ရွိတဲ့ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ေမလ ၇ ရက္ေန႔က စၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ ႏုိင္ငံေရး မရွိတာမဟုတ္ဘူး၊ က်ေနာ္တို႔မွာ ႏုိင္ငံေရးရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ႏုိင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္တယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရရွိတဲ့ ႏုိင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေတြ ရွင္းျပပါတယ္။”

“က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ၿပီးမွ ေတြ႕မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ေတြ႕ၿပီးမွ တျခား ႏုိင္ငံေရးပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕မယ္။ အဲဒီမွာပဲ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ ဆုိတယ္။ ေနာက္အခန္းတခန္းမွာေပါ့။ ၿပီးရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၂ နာရီမတ္တင္းမွာ စိမ္းလဲ့ကန္သာမွာ ေတြ႕မယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္း အစီအစဥ္ သိခဲ့ပါတယ္။”

“ဒါကို သူ သေဘာေပါက္တယ္၊ နားလည္တယ္။ NLD ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူေျပာတာက ျပည့္ျပည့္၀၀ အေမရိကန္ အစုိးရက ဆက္လက္ ကူညီသြားမယ္တဲ့၊ ဒီမုိကေရစီ ရတဲ့အထိ။ အဲဒါ ေျပာပါတယ္။”

“က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ အျမင္ကုိ ေျပာတာေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကိုက တရားမွ်တ၊ လြတ္လပ္မႈ မရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ အထူးသျဖင့္ ဦးတင္ဦးနဲ႔ ဆရာ ဦး၀င္းတင္တို႔က ေခါင္းေဆာင္ၿပီး တင္ျပတာေပါ့။ အေမရိကန္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒါ့ထက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိအားေပးၿပီး ေတာင္းဆုိသင့္တယ္။ ဒါဟာ လက္ခံႏုိင္ေလာက္တဲ့၊ အမ်ားအားလုံး ပါ၀င္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး ဖိအားေပး ေတာင္းဆုိသင့္တယ္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က တင္ျပပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက ေပၚလာမယ့္ ရလဒ္ဟာလည္း ဘယ္လိုမွ တုိင္းျပည္ကုိ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္သလုိ ဘယ္လုိမွလည္း ေျပာင္းလဲ တုိးတက္မႈေတြ ရွိလာမယ္လုိ႔ မယူဆတဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က တင္ျပတယ္။”

“က်ေနာ္ထင္တာေတာ့ သူကိုယ္တုိင္က ၀န္ခံသြားတာပဲ။ သူကေတာ့ တုိးတက္မႈ မရွိဘူးတဲ့၊ စိတ္ပ်က္တယ္လို႔ သူေျပာသြားတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္ပုိင္း အေျခအေနေတာ့ ဘယ္လိုေျပာသြားမလဲ မသိဘူး၊ ျပန္ခါနီး အေျခအေနအထိ၊ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ေတြ႕တဲ့အထိေတာ့ အဲဒီအတုိင္း သူေျပာသြားတာပဲ။”

“သူ႔ၾကည့္ရတာေတာ့ အေမရိကန္က Engagement လုပ္ေရးဆုိတဲ့ ေပၚလစီကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတာပဲ။ အခုထိေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈ မရဘူး။ ဒါကို သူက အခုထက္ထိ ေအာင္ျမင္မႈ မရေသးဘူးလုိ႔ ေျပာသြားတယ္။”
မႈရင္း voanews ၌ အျပည္ ့အစံု ဖတ္ရွု ့ပါရန္- Kurt Campbell ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ ဒီေန႔စတင္ 09/05/10
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီႏွစ္ထဲ က်င္းပဖို႔ျပင္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမယ့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေရွ႕အာရွေရးရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကာ့ ကန္႔(မ္)ဘဲ(လ္) (Kurt Campbell) ဟာ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သြားေရာက္ဖို႔ရွိပါတယ္။ မစၥတာ ကန္႔(မ္)ဘဲ(လ္) ဟာ သူ႔ရဲ႕ ႏွစ္ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာအတိုက္အခံ အင္အားစုေတြနဲ႔ေရာ စစ္ဖက္အရာရွိေတြနဲ႔ပါ ေတြ႔ဖို႔စီစဥ္ထားတယ္လို႔ ရန္ကုန္အေမရိကန္ သံရံုးတာ၀န္ခံေတြက ေျပာပါတယ္။

မစၥတာ ကန္႔(မ္)ဘဲ(လ္) ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာေရာက္မယ္လို႔ ျမန္မာအရာရွိေတြက စေနေန႔မွာ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ မစၥတာ ကန္႔(မ္)ဘဲ(လ္) ေတြ႔ဆံုဖို႔ရာ မေသခ်ာေပမဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အရာရွိ အမ်ားအျပားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ေတာ့ ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

မစၥတာ ကန္႔(မ္)ဘဲ(လ္) ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာလတုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ခဲ့ၿပီး အထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ေရာ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕နဲ႔ပါ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ဟာ ၁၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္ အႀကီးတန္း အရာရွိတဦး လာေရာက္တာ ျဖစ္သလို အိုဘားမား အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈရဲဲ႕ တစိတ္တပိုင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔တကြ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ ပါ၀င္ခြင့္မရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္လာတာမို႔ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြဟာ နက္နဲတဲ့ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြ ရွိေနသလို တရားမွ်တမႈလည္း မရွိဘူးလို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာခြင့္ရ ပီေဂ် ခေရာေလး (P.J. Crowley) က ေျပာၾကားပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆက္ၿပီး အက်ဥ္းခ်ထားတဲ့အတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံႏိုင္ေလာက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳး က်င္းပေပးဖို႔ပါ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။
မႈရင္း voanews ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္


- ေျမာက္ကိုရီးယား မွ လက္နက္ တင္သြင္းမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာကို အေမရိကန္ သတိေပး

ကုလသမဂၢ ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတို ့မွ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူထားသည့္ ဆိုးသြမ္း ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္း၀င္
ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမွ လက္နက္ မ်ား တရား မ၀င္ တင္သြင္းေန သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား အာရွ ႏွင့္
ပိစိဖိတ္ ေရးရာ ဒုလက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး က သူ ၏ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္း
ျပင္းထန္ စြာ သတိေပးသြားသည္ ။

၀န္ႀကီး ၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္း ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္
အမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးတင္ဦး ၊ဦး၀င္းတင္ ၊ဦးအုန္း ႀကိဳင္၊ဦးညြန္ ့ေ၀
သခင္စိုးျမင့္ ၊ဦးဟံသာျမင့္ ၊ ဦးဥာဏ္၀င္း တို ့ ႏွင့္ ေတြ ့ ဆံုခဲ့သည္။

၎တို ့ကိုယ္တိုင္ မတရား ေရးဆြဲထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ကိုပင္ လိုက္နာမႈ မရွိသည့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ အား အေမရိကန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မွ လက္ခံ ျခင္းမျပဳ ရန္ ကို လည္း ဦး၀င္း တင္ ႏွင့္၀န္ႀကီး တို ့ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဒီမိုေရစီပါတီ မွ ဦးၿဖိဳးမင္းသိမ္း ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုရာတြင္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိမ္း က ႀကံဖြံ ့ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္
ရန္ ပါတီ ေထာင္ျခင္း ႏွင့္ ႀကံ ့ဖြတ္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ စစ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ျဖစ္လဲ
ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ ေနျခင္းသည္ ၎ တို ့ကိုယ္ တိုင္ေရး ဆြဲ ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္ ဟု ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္ ဟု ျပည္ေထာင္ စု ဒီမုိ ကေရစီ ပါတီ မွ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က Freedom NewsGroup သို ့ေျပာသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရ ၏ ေျပာင္းလဲလာသည္ ့မူ၀ါဒမ်ား အေပၚ ျမန္မာ အစိုးရ ႏွင့္ ထိေတြ ့ဆက္ဆံရာဥ္ အေမရိကန္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ မလိုက္ေလွ်ာသည့္ စစ္အုပ္စု အား စိတ္ပ်က္ မိသည္ ဟု 0န္ႀကီး က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရ မွ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း အသိုင္းအ၀ိုင္း မွ ပိုမို လက္ခံ ယံုၾကည္ႏိုင္ ေအာင္ ေျခလွမ္း စမွ တရား ၀င္မႈ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု သတင္းေထာက္ မ်ား ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုရာ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
မႈရင္း freedomnewsgroup ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- ျမန္မာ ျပည္ မွာေရ ျပတ္ ေတာက္ေနသည္ ့ျပသာနာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိုးရိမ္ 11/05/10
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေရျပတ္ေတာက္ေနမႈ ကိုအလြန္စိတ္မေကာင္းစြာခံစားေနရပါတယ္လို ့သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္မွ အမ်ိဳးသမီးတာ၀န္ခံ ေဒၚေမ၀င္းျမင့္ ေဒၚလွလွမိုး တို ့အားသနက္ပင္သို ့ ေစလြတ္ ျပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ေရျပသနာကို ကူညီရန္ ေစလြတ္လိုက္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ျပည္တြင္းရိွ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားအေနနဲ ့
ကိုယ္နဲ ့မဆိုင္သလို တံုနိဘာေ၀ေနနဲ ့မဲ ့အစား အမ်ိဳးေကာင္းသား၊အမ်ိဳးေကာင္းသမီးမ်ားပီပီ လူထု အတြင္း
သို ဆင္းျပီး လူထုျပသာနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးၾကရန္ အခ်ိန္ ၾကေနျပီလို ့ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။
မႈရင္း komoethee.blogspot ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အပူခ်ိန္ လြန္ကဲမႈ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ေသဆံုးသူ သံုးရာ ေက်ာ္ရွိ
ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့တြင္ ေန ့အပူခ်ိန္ ျမင့္ တက္မႈ ဒဏ္ မခံ ႏိုင္၍ ေသဆံုးရသူ ေပါင္းမွာ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ၊ေျမလတ္ေဒသ
ႏွင့္ မႏၱေလး တြင္ ႏွစ္ရာ ေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Freedom News Group မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ပဲခူးၿမိဳ ့တြင္ ေရတြင္း၊ေရကန္ မ်ား လံုး၀ ခမ္းေျခာက္လွ်က္ ရွိၿပီး ဧရာ၀တီ တိုင္း ေျမာင္းျမ ႏွင့္ လပြတၱာ ၿမိဳ ့နယ္တြင္ ေရရွားပါးမႈ
ေၾကာင့္ ၀မ္းေလွ်ာ ႏွင့္ ၀မ္းပ်က္ ေရာဂါမ်ား လည္း ျဖစ္ပြားေန သည္ ဟု ေျမာင္း ျမၿမိဳ ့မွ ဆရာ၀န္ တစ္ဦး က Freedom News
Group သို ့ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ ေဆးရံုႀကီး အေရးေပၚဌာန တြင္ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားမႈ ေၾကာင္ သတိလစ္ၿပီး ေရာက္လာသူ မ်ား ထဲမွ ယခု တစ္ပတ္ အတြင္း
ေသဆံုးသူ ဆယ့္ရွစ္ ဦးခန္ ့ရွိသည္။အပူခိ်န္ ျမင့္မားမႈ ေၾကာင့္ ေရတြင္းေရကန္ မ်ား ခမ္းေျခာက္လာရာ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္
ငါး ႏွင့္ ေရသတၱ၀ါ မ်ား ပိုမို ေသဆံုးလာၿပီး ေမြးျမဴေရး တိရစာၦန္ မ်ား ျဖစ္သည့္ ၾကက္၊ဘဲ တိရိစာၦန္ မ်ားလည္း ေသဆံုးမႈ မ်ားလာသည္။

ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လတ္မႈ ႏွင့္ ႀကံဳေတြ ့ေနရသည့္ ပဲခူး သနပၸင္ ႏွင့္ ေ၀ါၿမိဳ ့နယ္မ်ား သို ့ယေန ့အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အဖြဲ ့၀င္မ်ား စတင္ ေရလႈဒါန္း သည္။

မေကြး ၊ေရနံေခ်ာင္း ၊ေတာင္တြင္းႀကီး ႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံု မ်ား တြင္ အပူရွပ္ၿပီး သတိလစ္ သျဖင့္ ေဆးရံု တက္ေရာက္
ကုသ ခံေနရသူမ်ား မွာ တစ္ရာ ေက်ာ္ရွိၿပီး မေကြး ၿမိဳ ့တြင္ ဆယ္ဦး ထက္ မနည္း ေသဆံုးသည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့တြင္ ေန ့အပူခ်ိန္ မွာ ၁၁၄ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ အထိ ရွိသည္။
မႈရင္း freedomnewsgroup ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- စစ္အစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံေရး အေမရိကန္ စိတ္ပ်က္ 11/05/10
၂ ရက္ၾကာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေရးရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ့္ပ္ဘဲလ္ (Kurt Campbell) ဟာ ဒီႏွစ္အတြင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက က်င္းပေပးမယ္လို႔ ေျပာထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြက ႏုိင္ငံတကာ လက္ခံ ယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ အေနအထား မရွိတဲ့အျပင္ ေျမာက္ကုိရီးယားက လက္နယ္၀ယ္ယူတာကို ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ကုလသမဂၢရဲ႕ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကုိလည္း လုိက္နာဖို႔ လိုတယ္လို႔ စစ္အစုိးရကို သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ့္ပ္ဘဲလ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရတဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စိမ္းလဲ့ကန္သာ အစုိးရ ဧည့္ေဂဟာမွာ တနလၤာေန႔က ၂ နာရီၾကာ ေတြ႕ဆုံခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ NLD ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ၁၀ ဦး၊ ဒီ့ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အျပင္ ေနျပည္ေတာ္မွာ တနဂၤေႏြေန႔က ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္း၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

“ျမန္မာစစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ က်ေနာ္တုိ႔က ျမန္မာ့အေရးမွာ အဓိက သက္ဆုိင္သူေတြ အားလုံး ပါ၀င္တဲ့၊ အမ်ားလက္ခံတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပဖုိ႔၊ ဘက္စုံ အားလုံး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က သေဘာထား အၾကမ္းဖ်င္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ျမန္မာစစ္အစုိးရက ဒီႏွစ္က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သူတုိ႔သေဘာနဲ႔ သူတို႔ တဖက္သတ္ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အဓိကက်တဲ့ တျခားသူေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ညိႇႏႈိင္းျခင္း မရွိဘူးဆုိတာ စိတ္မေကာင္းစရာ ေတြ႕ရပါတယ္။

“ဒီအတြက္ ရလဒ္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံယုံၾကည္ၿပီး တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသြားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ က်န္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ ခ်က္ခ်င္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အလမ္းေတြကို ဖြင့္ေပးဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔က ျမန္မာစစ္အစိုးရကို တုိက္တြန္းပါတယ္။”

“ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ေပးထားတဲ့ ကတိအတုိင္း ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၈၇၄ ကို လုိက္နာဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔က အဆုံးသတ္မွာ တုိက္တြန္းတာပါ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ဖုိ႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို က်ေနာ္က ေျပာပါတယ္။ သူတုိ႔ေပးထားတဲ့ ကတိက၀တ္ေတြကို လုိက္နာတယ္ဆိုတာ ျပသႏုိင္တဲ့ ထင္သာျမင္သာတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရွိဖို႔၊ ဒီလုိလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မရွိဘူးဆိုရင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္းက သေဘာတူ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း ေဘာင္ထဲကေန သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ကို စြဲကုိင္သြားမယ့္အေၾကာင္း က်ေနာ္ သူတို႔ကုိ ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။”
မႈရင္း voanews ၌ အျပည္ ့အစံု ဖတ္ရွု ့ပါရန္- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ကတ္ကမ္းဘဲလ္ ေတြ ့ဆံု 10/05/10
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အာရွ ႏွင့္ ပိစိဖိတ္
ေရးရာဆိုင္ရာ ဒုလက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကတ္ကမ္းဘဲလ္ သည္ ျမန္မာ့ ဒီမို
ကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ယေန ့ေန ့လည္ တစ္နာရီ တြင္ ရန္ကုန္
ၿမိဳ ့စိမ္းလဲ့ကန္သာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဧည့္ေဂဟာဥ္ ေတြ ့ဆံုခဲ့ ဟု သတင္းရရွိသည္။
မႈရင္း freedomnewsgroup ၌ အျပည္ ့အစံု ဖတ္ရွု ့ပါရန္- စက္ျဖင့္ ဖတ္႐ႈ စစ္ေဆး ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ား စတင္ ထုတ္ေပး 08/05/10
စက္ျဖင့္ ဖတ္႐ႈ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္သံုး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ စာအုပ္သစ္မ်ားကို မၾကာမီ ရက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး အဖြဲ႕က စတင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ယင္း စနစ္သစ္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ရရွိခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ စနစ္သစ္ စာအုပ္မ်ားကို အကၡရာ M ျဖင့္ စတင္ၿပီး ေမလ ၅ ရက္ေန႔ထိ နံပါတ္ သစ္ျဖင့္ စာအုပ္ေပါင္း ၅၆၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေပးၿပီး သည္ဟု ယူဆ ရေၾကာင္း စာအုပ္သစ္ အမွတ္ ၅၆၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ရရွိခဲ့သူ တစ္ဦးထံမွ သိရွိရသည္။

စနစ္သစ္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္သည္ ႏိုင္ငံ တကာပံုစံ၊ အမည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ နံပါတ္ ႏွင့္ ဘားကုတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္တြင္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားၿပီး ယခင္ကဲ့သို႔ လက္ေရးျဖင့္ ေရးသားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာအုပ္တြင္ ဓာတ္ပံု ႏွစ္ပံု ပါရွိေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

စက္ျဖင့္ ဖတ္႐ႈ စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေပး သည္မွာ ယခင္ စာအုပ္အေဟာင္း အတိုင္း တစ္လခန္႔ ၾကာျမင့္ ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ယခုထက္ ပိုမို ျမန္ဆန္ လာမည္ဟု ယူဆ ရသည္ဟု ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက သံုးသပ္ ေျပာၾကားေၾကာင္း The Voice Weekly တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
မႈရင္း htwd.info ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္
- 1990 turn to 2010


- မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ ဗုံးေပါက္ကြဲ 07/05/10
ယမန္ေန႔ည ၉ နာရီခန္႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ ေအာင္ေဇယ် ရပ္ကြက္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းဝင္းအတြင္း ဗုံးတစ္လုံး ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ယခု ႏွစ္အတြင္း မြန္ျပည္နယ္၌ ဒုတိယအၾကိမ္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္သည္။
ယခု ေပါက္ကြဲမႈတြင္ တဦးတေယာက္မၽွ ဒဏ္ရာရရွိျခင္း မရွိသည့္ျပင္ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးျခင္း လည္းမရွိေၾကာင္း ေပါက္ကြဲရာအနီးရွိ မ်က္ျမင္ တဦးက ေျပာသည္။
မႈရင္း komoethee.blogspot ၌ အျပည္ ့အစံု ဖတ္ရွု ့ပါရန္


- ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ဗုံးတလုံးေပါက္ကြဲ (၁)ဦး ဒဏ္ရာရရွိ 07/05/10
ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕၌ ယေန႔မနက္ (၁) နာရီေက်ာ္တြင္ တုိးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (ဒီ ေကဘီ ေအ) တပ္ဖဲြ႕၀င္တဦး၏ေနအိမ္၌ ဗုံးတလုံးေပါက္ကဲြခဲ့ရာ အိမ္ရွင္မွာ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ ရရွိခဲ့သည္ဟု ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။
မႈရင္း komoethee.blogspot ၌ အျပည္ ့အစံု ဖတ္ရွု ့ပါရန္- အရပ္၀တ္လဲ စစ္အရာရွိေတြ သိုးေရၿခံဳတဲ့ ၀ံပုေလြမ်ိဳး မျဖစ္ဖို႔ အေမရိကန္ သတိေပး 05 May 2010

ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ စစ္တပ္က အနားယူၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အရပ္သား ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ အျဖစ္ ပါ၀င္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာ တုိင္းျပည္ကိုလည္း စစ္မွန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အလမ္းေတြ ဖြင့္ေပးႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ဖို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တိုက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ျမန္မာ့အေရး ေျပာဆုိခ်က္ေတြအေၾကာင္း ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ ေဒးဗစ္ ေဂါလပ္စ္တ္ (David Gollust) ရဲ႕ သတင္းေပးပို႔ခ်က္နဲ႔ အတူ ကိုသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္ကေန အရပ္၀တ္လဲတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အရပ္သားေတြအျဖစ္ ပါ၀င္ဖို႔ ျပင္ဆင္တယ္ ဆုိတာမ်ဳိးက ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ တုိးတက္မႈလို႔ သုံးသပ္ႏုိင္ပါတယ္ ဆုိၿပီး
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ပီ.ေဂ် ခေရာ္လီ (P.J Crowley) က မေန႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာသြားပါတယ္။
ဒါေပမဲ့လည္း ၀ံပုေလြက သုိးေရၿခဳံတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ စစ္မွန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အလမ္းေတြ တံခါးဖြင့္ေပးႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ဖို႔ သူက ဥပမာေပးၿပီး အဓိက ေျပာဆုိသြားတာပါ။

ဘယ္သူက ဘာ၀တ္ထားတယ္ ဆုိတာမ်ဳိး၊ လူေတြရဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈကို အေျခခံၿပီး တိုးတက္မႈတခုလို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိးထက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သူေတြ ျဖစ္ဖို႔ ပိုအေရးႀကီးတယ္ ဆုိတာကို အဓိက ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတာက ပြင့္လင္းတဲ့၊ စစ္မွန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားႏုိင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးဖို႔ပါ။ စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ အတြက္တင္ မဟုတ္ပါဘူး၊
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ တုိးတက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ လူအားလုံး အတြက္ပါ။ ဒီလို ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးေတြ ေပးႏုိင္ေအာင္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါကို သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ၀န္ေလးေနပါတယ္။”

ျမန္မာစစ္အစုိးရ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလုံး ပါ၀င္ခြင့္ေပးဖို႔၊ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ တခုျဖစ္ေအာင္ က်င္းပဖုိ႔
အေမရိကန္ အစိုးရက ေတာင္းဆိုေနေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ က်င့္သုံးမယ့္ လက္ေတြ႕က် ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး မူကိုေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ျပန္ၿပီး သုံးသပ္ဖို႔ မရွိေသးတဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာဆုိထားပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာ စစ္အစိုးရ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္း၊ ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မညီတဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ပီ.ေဂ် ခေရာ္လီက ထည့္သြင္း ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

“ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး နိမ့္က်ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားခြင့္ေတြ ဖြင့္ေပးရမယ္၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြ အားလုံးနဲ႔ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရပါလိမ့္မယ္။
အခု အရပ္သားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလိုက္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ဒီလို ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးေတြ တံခါးဖြင့္ေပးမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဒါကို တုိးတက္မႈလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။”

ဒီအေတာအတြင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကို သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္ (Kurt Campbell) ဟာ
အာရွေဒသကို ခရီးထြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကိုလည္း မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္း သြားေရာက္ဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သံတမန္ သတင္းရပ္ကြက္နဲ႔ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံတကာ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးဌာနက ေျပာဆိုေနပါတယ္။

မစၥတာ ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ခရီးစဥ္မွာေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပါ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။ ဒီတႀကိမ္ ထပ္မံ သြားေရာက္မယ္ဆုိရင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့ မစၥတာ ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သြားမသြား အတည္ျပဳ ေျပာဆုိျခင္း မရွိပါဘူး။
ခရီးစဥ္ အခု ေရးဆြဲေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတိအက် သြားမယ့္ ေနရာေတြကိုေတာ့ ေနာက္မွ အသိေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ အေမးကို ပီ.ေဂ် ခေရာ္လီက ေျပာဆုိသြားပါတယ္။
မႈရင္း voanews ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲမသမာ မႈမ်ား ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္မွ သုံးႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ မည္ဟု ဆို 03/05/10
၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲတြင္ မဲ မသမာမႈ မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ခံ ရေစရန္ ျပဳလုပ္ေသာ မသမာ မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္မွ သုံးႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ အေရး ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ တြင္ တရားဝင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦး ၏ မဲေပးပုိင္ခြင့္ ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ပုိင္ခြင့္ တုိ႕ကို မျပဳလုပ္ ႏုိင္ရန္ အၾကမ္း ဖက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သုံးျခင္း၊ လိမ္လည္ လွည့္ျဖားျခင္း၊ လာဘ္ေပးျခင္း သို႕မဟုတ္ လာဘ္ယူျခင္းကို ျပဳလုပ္ျခင္း ျပလုပ္လွ်င္ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ ခံရ ေစရန္ ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ ခံရခဲ့ျခင္း အတြက္ေငြ၊ ပစၥည္း၊ အစား အေသာက္၊ ရာထူး အလုပ္ အကုိင္ ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ အပါအဝင္ အခြင့္ အေရး တစ္ခုခု အသုံးျပဳ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား အပါ အဝင္ မဲေပး ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံရေစရန္ မသမာေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ႀကဳိးစား အသုံးျပဳ မဲရယူမႈ မ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ မ်ားကို ဥပေဒ အရ တစ္ႏွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ တစ္သိန္း ျဖစ္ေစ သုိ႕မဟုတ္ ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ ႏုိင္သည္ဟု ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အခန္း ၁၃ တြင္ပါရွိေသာ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ား အရ သိရွိ ရသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လိမ္လည္ စြပ္စြဲ တုိင္ၾကားလွ်င္မူ သုံးႏွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သုံးသိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လံုးကို ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ ႏုိင္သည္ ဟု ဥပေဒက ဆိုထားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ မ်ားသည္ ရဲအေရးယူပုိင္ခြင့္ ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ျပဆို ထားသည္။

''ျပစ္မႈ ေျမာက္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ လိမ္လည္ မႈေတြ၊ မဲ မသမာမႈ ေတြကို ျပည္သူ လူထု အၾကား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕သိဖို႕ လုိပါတယ္။ ဒါမွ တရား ဥပေဒေၾကာင္း အရ မသမာေသာ နည္းလမ္းနဲ႕ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံရတဲ့ အမႈမ်ဳိးေတြ၊ မဲလိမ္လည္ မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိ အေရးယူ ႏုိင္မွာပါ'' ဟု ရန္ကုန္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန တစ္ဦးက ရွင္းလင္း ေျပာၾကား သည္။
မႈရင္း htwd.info ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးငွက္ ပိုစတာမ်ား လိုက္လံကပ္သည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး ႏွင္ ထုတ္ခံရ 03/05/10
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Garrett Kostin ဆိုသူသည္ ယေန႔ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရ သည္ဟု သိရသည္။ သူ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း
လွည့္လည္ သြားလာႏိုင္ေသာ ဗီဇာသက္တမ္းမွာ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ျပည့္မည္ျဖစ္သည္။

သတင္းအရ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ သူ႔ကို သူတည္းခိုရာ ဟိုတယ္မွ
ေထာက္လွမ္းေရးရဲ ႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ား
မႏၱေလးေလဆိပ္ သို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ထိုမွေနျပည္ေတာ္(ၾကပ္ေျပး)၊ ထိုမွ
ရန္ကုန္ေလဆိပ္၊ ထိုမွ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

သူ႔မိတ္ေဆြ တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သူသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးငွက္ အမွတ္တံဆိပ္(Peace in Burma Now) စတစ္ကာမ်ားကို
သူလွည့္ပတ္ခဲ့ရာ ေနရာမ်ား(ဘားအံ၊ သီေပါ၊ မႏၱေလး၊ ျပင္ဦးလြင္ ….. စသည့္)
ေနရာအႏွံ႔ တြင္ လိုက္လံကပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မႏၱေလးေလဆိပ္တြင္ပင္ ေနရာ ၃
ေနရာ ထက္မနည္းကပ္ခဲ့ေသး ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

သူ႔ကို ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ႏွိပ္စက္ သလို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း
သိရသည္။ သူသည္ ဧၿပီလကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ခရီးသြားဗီဇာျဖင့္
၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သူျဖစ္ သည္။

သူ႔အေနျဖင့္ ေမ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လွဳပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ အရွင္ ေသာပါက ႏွင့္တြဲဘက္၍ “ Burma
VJ ” မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကို ရွင္းလင္းျပသ မည္ဟုလည္း သိရသည္။

လာမယ့္ ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔ကို
ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ သူ တည္ေထာင္ထားေသာ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ The Best Friend
Library (မိတ္ေဆြေကာင္း စာၾကည့္တိုက္) တြင္ သူႏွင့္ Andrea ဆိုသူတို႔ ပူးတြဲၿပီး
“ Responsible Tourism in Burma ” အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ႏွီးေႏွာ
ဖလွယ္ပြဲ က်င္းပသြားမည္ ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။
မႈရင္း freedomnewsgroup.com ၌ အျပည္ ့အစံု ဖတ္ရွု ့ပါရန္


- သႀကၤန္ဗံုးခြဲသူ မိၿပီဟု ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီ ရွင္းလင္း 07/05/10
ရန္ကုန္သႀကၤန္ ဗံုးခဲြမႈနဲ႔ ပတ္သက္သူ တဦးကို ဖမ္းမိထားၿပီး ဒါဟာ ျပည္ပက အဖဲြ႕အစည္းေတြ လက္ခ်က္ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲခ်ဳပ္ ခင္ရီက မေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာသြားပါတယ္။

ဗံုးခဲြတဲ့ အဓိက တရားခံ အဖဲြ႕အစည္းကေတာ့ စြမ္းအားျမင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား စစ္သည္ေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ (VBSW) ျဖစ္တယ္လို႔ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီက ဒီကေန႔ ေနလယ္ပိုင္း တနာရီေက်ာ္ၾကာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာသြားပါတယ္။ ဗံုးခဲြမႈမွာ ကိုယ္တိုင္ မဟုတ္ေပမဲ့ ေဘးက ေစာင့္ၾကည့္ေပးတဲ့ ပတ္သက္သူ ၿဖိဳးေ၀ေအာင္ ေခၚ မိုဟာမက္ ယွဗန္ကိုေတာ့ ဖမ္းမိထားၿပီး အျခား ၃ ဦးကေတာ့ လြတ္ေျမာက္သြားတယ္လို႔ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီက ေျပာပါတယ္။ သူတို႔ဟာ VBSW အဖဲြ႕၀င္ေတြျဖစ္ၿပီး ဒီလုပ္ရပ္ေတြအတြက္ ABSDF၊ KNU စတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြက ပံ့ပိုးကူညီ ပါ၀င္ပတ္သက္တယ္လို႔ စြပ္စဲြထားပါတယ္။

ABSDF ဥကၠ႒ ကိုသံခဲကေတာ့ ဒါကို ျငင္းပါတယ္။ ဒီဗံုးခဲြမႈဟာ စစ္အစိုးရ အ၀န္းအ၀ိုင္းထဲက ဖန္တီးမႈ ျဖစ္တယ္လို႔ သူက ျပန္လည္စြပ္စဲြခဲ့ပါတယ္။

“လုံး၀ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီဗုံးေပါက္ကြဲမႈကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ယုံၾကည္တာကေတာ့ အဓိက တရားခံဟာ နအဖေတြ ကုိယ္တုိင္ပဲလို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွာ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၾကားထဲမွာ တဦးနဲ႔တဦး မေက်လည္မႈေတြ၊ စီးပြားေရး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ၊ ဂုိဏ္းဂဏေတြက တေန႔တျခား ႀကီးထြားေနပါတယ္။ အခုလုိမ်ဳိး ကုမၸဏီေတြ၊ ၿပိဳင္ဘက္ေတြ ၾကားထဲမွာ တဦးနဲ႔တဦး တုိက္ခုိက္မႈေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဒီ့ထက္ပုိၿပီး ဆုိးလာႏုိင္တယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။

“အခု ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမွာ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူတခ်ဳိ႕ ေသဆုံး ဒဏ္ရာရၾကတယ္။ ဒီဟာႀကီးကို အေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ မိမိနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆ မတူတဲ့လူေတြ၊ ဒီမုိကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့လူေတြ၊ တျခား မဆုိင္တဲ့လူေတြကုိပါ စြဲၿပီးေတာ့ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈရဲ႕ တရားခံပါဆုိၿပီး ေျပာလာႏုိင္ပါတယ္။ ေျပာၿပီး မတရား အျပစ္ေတြေပးမယ္၊ ေထာင္ေတြက်မယ္။ ဒါေတြက နအဖ အရင္တုန္းကလည္း လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္၊ အခုလည္း အဲဒါေတြ လုပ္ေနတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရထားတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေျခခံေအာက္မွာ အဓိက တရားခံက နအဖပဲ။ ဒါေတြကို တာ၀န္ယူရမယ္လို႔ က်ေနာ္ ဒီေနရာက ေတာင္းဆုိပါတယ္။”

“အခု သူေျပာေနတဲ့ နာမည္ေတြက က်ေနာ္တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာလည္း မရွိပါဘူး။ ေနာက္တခုက အခု ဖမ္းဆီးထားတဲ့လူရဲ႕ နာမည္ကိုလည္း က်ေနာ္တုိ႔ မသိပါဘူး။ ဒီဓာတ္ပုံေတြကိုလည္း အတည္ယူလုိ႔ မရဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာေတာ့ အခုလို ေပါက္ကဲြမႈေတြျဖစ္တိုင္း တရားခံ ဘယ္သူလဲဆိုတာ အစိုးရျဖစ္ေစ၊ အတိုက္အခံျဖစ္ေစ ဘယ္အဖဲြ႕ကမွ ကိုယ္တိုင္ ၀န္ခံတာေတာ့ ရွားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ရန္ကုန္လူထု ၾကားမွာေတာ့ ဒါဟာ အစိုးရ အ၀န္းအ၀ိုင္းထဲက ဖန္တီးတာလို႔ ယူဆမႈ အေတာ္မ်ားမ်ား ရိွေနပါတယ္။ ဗံုးမကဲြခင္ကတည္းက ဗံုးကဲြမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ႀကိဳၿပီး ထြက္ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာပဲ အခု ဒီရက္ပုိင္း သတင္းသမားေတြ ေစာင့္စား နားစြင့္ေနတဲ့ NLD ကိစၥကိုလည္း အနည္းငယ္ ေျပာပါတယ္။ NLD အေနနဲ႔ ထပ္ၿပီး မွတ္ပံုမတင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ တရားမ၀င္ အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သတင္းေထာက္ေတြ ေမးျမန္းတဲ့ NLD ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ျဖဳတ္ခ်မလား ဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက် ေျဖဆိုသြားျခင္း မရိွပါဘူး။
မႈရင္း voanews.com ၌ အျပည္ ့အစံု ဖတ္ရွု ့ပါရန္- စကၤပူ၀န္ၾကီး ခ်ဳပ္ က နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေထာင္ထဲ၀င္ရမွာ ကိုစိုးရိမ္ေနေၾကာင္းထုတ္ေဖၚလုိက္ျပီ 04/05/10
LEE HSIEN LOONG: Myanmar is a problem. They have a system. The government, the military is in charge. The world has limited influence over them, and you can’t change them short of going there and providing a government, which
the British did for a couple of centuries, but eventually they can’t carry on. So they have to move forward because I think many people in Myanmar know that this is not a solution for Myanmar. Many of the people know that the government is doing badly by them and resent it deeply. I think many people know that this is leading nowhere and needs to change. I suspect that --

CHARLIE ROSE: How about many people in the military?
LEE HSIEN LOONG: Included.
CHARLIE ROSE: OK.
LEE HSIEN LOONG: But I suspect a few key people who make the decisions, they have decided that this is an existential thing for them. If they’re out, it’s not just the country and the government has changed, but where do I go and which jail will I be in and my children and my jewels and my billions? So they are not likely to be persuaded by elections. You have to wait. I think there will be a change over time as the generations change.
And they’re holding elections this year. It may or may not be perfect, but it’s a step forward.
And if you look at Indonesia and President Suharto, he came to power in a coup, military-backed. But over 30 years he acquired legitimacy, he developed a kind of ideology to legitimize the rule. He had some kind of elections, he had some sort of a political process.

CHARLIE ROSE: But at the end of the day he was a dictator. He was in control.

LEE HSIEN LOONG: At the end of the day he did a lot of good for Indonesia, but unfortunately towards the end the rapacity became intolerable. And he didn’t deserve the end he came to.
Ref: shanghaiist.com- ခရီးသြားေတြအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ ေပးၿပီ 04 May 2010
ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကုိ ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ ေဘာင္ဝင္ရင္ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ေတြမွာ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးေနပါၿပီ။ ေမလဆန္းကစၿပီး ထုတ္ေပးေနတဲ့ ဆိုက္ေရာက္ ကမၻာလွည့္ဗီဇာအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ခြင့္ ၂၈ ရက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနထိုင္ခြင့္ကို သက္တမ္းတိုးခြင့္ မရွိပါဘူး။

အကယ္၍ ဆိုက္ေရာက္ လုပ္ငန္းဗီဇာ ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ က်ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ ရက္ေပါင္း ၇၀ ရမွာျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္ခြင့္ကိုလည္း သက္တမ္းတိုးခြင့္ ရွိပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ တမ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ျပည္ဝင္ဗီဇာအတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ ဗီဇာေၾကး ၁၈ ေဒၚလာ ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ၂၄ နာရီ ေနထိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အသက္ ၇ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြကို ဗီဇာေၾကးမယူဘဲ ဗီဇာေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ခ်င္သူေတြ အေနနဲ႔ အနည္းဆံုး သက္တမ္း ၆ လရွိတဲ့ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြ ျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး အျပန္လက္မွတ္ ျပႏိုင္သူ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဗီဇာ ေလွ်ာက္လႊာေတြကိုေတာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြဆီမွာ ရႏိုင္သလို အြန္လုိင္းေပၚကေနလည္း ႀကိဳတင္ ရႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခုလို ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စတင္ ထုတ္ေပးလာေနတဲ့အတြက္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားေတြ ပိုၿပီး အလာမ်ားလာမယ္လို႔ ျပည္တြင္းက ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။
မႈရင္း voanews.com ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္- SNLD ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုမတင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ 2010-05-04
၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD ပါတီက စစ္အစိုးရက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မဝင္ဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုမတင္ဖို႔ မေန႔က ေမလ ၃ ရက္ေန႔မွာ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရရဲ႔ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကို လက္မခံႏုိင္တာေတြေၾကာင့္ ပါတီမွတ္ပံုမတင္ဖို႔ အခုလို ဆံုးျဖတ္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ SNLD ပါတီရဲ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္က RFA ကို ေျပာပါတယ္။

'ဒီမိုကေရစီဆုိင္ရာ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြ အဟုတ္ရွိရဲ႔လား၊ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ကို တကယ့္ကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒေပၚမွာ မူတည္သလား ဆုိတာကို က်ေနာ္တုိ႔ ေလ့လာရမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ဘာတခုမွ မေတြ႔တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔၊ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို က်ေနာ္တုိ႔ အယံုအၾကည္မရွိလုိ႔ မဝင္တာေပါ့ဗ်ာ'

ဒါ့အျပင္ စစ္အစိုးရရဲ႔ ဒီဥပေဒေတြဟာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစု အဖြဲ႔အစည္းေတြက တညီတၫြတ္တည္း ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚေရးကို ဆန္႔က်င္ ဟန္႔တားေနတဲ့အတြက္ အခုလို ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဟာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ ေနရာနဲ႔ ဒုတိယ မဲအမ်ားဆံုးရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးတခု ျဖစ္ပါတယ္။
မႈရင္း rfa.org ၌ ဖတ္ရွု ့ပါရန္


Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP