သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Sunday, December 27, 2009

ဆယ္ေက်ာ္သက္ အ႐ြယ္တြင္ လိင္ ဆက္ဆံမႈ ျပဳခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာပုိျဖစ္ႏုိင္

ငယ္စဥ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္က လိင္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနႏွင့္ သားအိမ္ ေခါင္း ကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ပိုမိုမ်ားျပား တတ္ေၾကာင္း သုေတသီ ဆရာ၀န္ မ်ားက ၿဗိတိသွ် ကင္ဆာ ဂ်ာနယ္သို႔

ေျပာၾကားလိုက္သည္။

သုေတသီမ်ား၏ အဆိုအရ အပ်ိဳေဖာ္ ၀င္စ ကတည္းက လက္တည့္စမ္း လိင္ ဆက္ဆံမႈ ျပဳခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ သာမန္ထက္ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာေရာဂါ ရရွိႏိုင္ေျခ သိသိသာသာ တိုးပြားလာသည္ဟု သုေတသန ရလဒ္မ်ားက ညႊန္ျပလွ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ လိင္အဂၤါ ဖြံ႕ၿဖိဳးစ အခ်ိန္တြင္ လိင္ မွတဆင့္ ကူးစက္ တတ္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ပိုမိုခံရ တတ္ျခင္းေၾကာင့္ဟု သိရွိရသည္။ ၿဗိတိန္ ထုတ္ ကင္ဆာဂ်ာနယ္ က လူလားေျမာက္သည့္ အမ်ိဳးသမီး တဦး ျဖစ္မလာခင္ (၄)ႏွစ္မွ် ေစာကာ လိင္ ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ဖူးသည့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ ထို ကင္ဆာ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ပိုမို ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီး တဦးအေနႏွင့္ သားဦး ေမြးဖြားခ်ိန္သည္လည္း သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတိထားရမည့္ အခ်က္တခု ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပ ညႊန္းဆို၏၊ အသက္ (၂၀)မျပည့္မီ ကေလး ေမြးဖြားသည့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ အသက္ (၂၅)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္တြင္မွ သားဦး ရရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားထက္ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမို မ်ားျပားေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီး (၂၀၀၀၀)ေက်ာ္၏ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သူ ၿဗိတိန္ကင္ဆာ တိုက္ဖ်က္ေရး ဌာနမွာ ေဒါက္တာ လက္စလီေ၀ါ့ကာ က ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ လက္စလီက ယခု ေတြ႔ရွိမႈသည္ အေရးပါေၾကာင္း၊ ၿဗိတိန္တြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ မ်ားၾကား ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ခ်မႈ တစထက္တစ ျမင့္မားလာျခင္းသည္ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာႏွင့္ပါ ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို သြားခဲ႔သည္။

peoplemediavoice

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP