သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Tuesday, June 30, 2009

ယုံၾကည္ရာ ရပ္တည္ခ်က္အာရုံ

ယုံၾကည္ရာ ရပ္တည္ခ်က္အာရုံ

ၾကယ္ေတြ ျပန္ေကာက္မိ ေႏြဦးယံရဲ ႔အေ၀း
အေရာင္ စကားလုံး ေတာက္ေခါက္သံႏွီဳးခါ
ဒဏ္ရာ၀တ္ရုံနဲ ႔ ရွင္သန္ ျပန္ထ ခဏခဏ
က်န္ဘ၀က တစ္ျခမ္းေဆြးပဲ့ေၾကြေၾကေန၊
တစ္ကုိယ္ေတာ္ေျခာက္ေသြ႔ ေတေလ ကာမ်ား
အထင္အျမင္ ရြဲ ့ေစာင္းလြဲမွားမွဳေတြၾကား
ေက်နပ္အားရ မြန္းက်ပ္စုိ႔နင့္စြာ ျဖတ္သန္း
ေရြးခဲ့ရာ လူထု ရင္တြင္းမွာ
ေတာ္လွန္ သူပုန္တုိင္းနဲ႔ ထပ္တူ
ေသြးေျမ တုိက္ပြဲရုိင္း ေထာင္ေသာင္းမက
အလံမလွဲ အာခံ ေပါင္းသင္းခ်ီတက္
ဖက္ဆစ္ေတြ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ေသြးပ်က္ေစတဲ့
တေပါင္းလရဲ ႔ ေသြးေသာက္ပီသစြာ တန္ျပန္ေန။ ။
ေဒါင္းနီ(၁၉။၀၃။၀၉)

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP