သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Tuesday, June 16, 2009

လူတို့၏၀န္တိုမစၦရိယကိုေဖာ္ျပေသာ ဦးေႏွာက္ အစိတ္အပိုင္းကို သိပၸံပညာရွင္တို့ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

၀န္တိုမစၦရိယသည္ မေကာင္း ေသာ အက်င့္ဆိုးျဖစ္ၿပီး ထိုအက်င့္ဆိုးအား ဦးေႏွာက္အတြင္းရွိ ေနရာအပိုင္းအျခားက ထိန္းခ်ဳပ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္ဟု သိပၸံပညာ ရွင္တို႔က ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့သည္။
ထိုေန ရာသည္ နာက်င္မႈေ၀ဒနာကို ခံစားရေသာ ေနရာပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေတြ႕ရွိမႈက သင္၏ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားေသာခ်စ္သူေၾကာင့္ မနာလို၀န္တိုျဖစ္ကာ နာက်င္ခံစားရပုံအား ရွင္းျပႏုိင္မည္လည္းျဖစ္သည္။
ထိုေနရာသည္ အျခားသူမ်ား၏ကံဆိုးျခင္းအေပၚ ထိုလူအား မနာလိုျဖစ္ေနသူ၏ ၀မ္းသာအားရျဖစ္ျခင္း ကို ျပဳလုပ္ေပးသည္ဟုဆိုသည္။

ထိုေနရာ သည္ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာေကာင္း ေသာ ဦးေႏွာက္၏ေနရာအပိုင္းအျခားတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းနာက်င္မႈႏွင့္အတူ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ နာက်င္မႈကလည္း ဆက္စပ္တြဲဖက္ လ်က္ရွိသည္ဟု သုေတသန အဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္ ဟိုက္ဒီဟီကိုတာကာဟာရွီက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
ထိုေနရာအား မ်က္လုံးစိမ္းသတၱ ၀ါႀကီး၏အိမ္ဟုေခၚၿပီး ဦးေႏွာက္၏ေရွ႕ပိုင္း တြင္ရွိကာ မနာလိုျဖစ္လာသည့္အခါ ထိုေန ရာတြင္ မီးထြန္းလင္းလာသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသား ၁၉ဦးတို႔အား သူတို႔၏ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအေၾကာင္းေမးျမန္းကာ MRI ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္တြင္း လႈပ္ ရွားမႈမွတစ္ဆင့္ သိရျခင္းျဖစ္သည္။

စင္စစ္ လူတစ္ဦး၏ မနာလိုမႈျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဦးေႏွာက္တြင္း လုပ္ေဆာင္ပုံနည္း လမ္းကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္ စိတ္ ပညာဌာနမွ မက္သ႐ူးလိုင္ဘာမင္ကမူ မိမိ မနာလိုေသာ လူတစ္ဦး၏ကံဆိုးျခင္းကိုေတြ႕ရ လွ်င္ ၀မ္းသာေက်နပ္ျခင္းသည္ ဘာႏွင့္အ လား သဏၭာန္တူသနည္းဆိုေသာ္ လူတို႔၏ ဆာေလာင္ျခင္းႏွင့္ ေရဆာျခင္းတို႔ႏွင့္ တူ သည္ဟုဆိုသည္။ လူတို႔သည္ ဗိုက္ဆာလာ သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ေရဆာလာသည့္အခါ ေနာက္ဆုံးစားေသာက္လိုက္ရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေရေသာက္လိုက္ရလွ်င္ ေက်နပ္သြားပုံမ်ဳိး ခံစားမႈႏွင့္တူသည္ဟု ဆိုေလသည္။ [Ref:Internet]/KH

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP