သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Wednesday, June 10, 2009

သည္းစြာေသာအနာကို ကုစားပါအ့ံ


သမီး၏ လံု႕လ၀ီရီယျဖင့္ နာလန္ထူပါေစအံ့…
ေမြးေက်းဇူးကို မသိတတ္ေသာ
ထိုသူတို႕အား
သိနားလည္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို
သမီးအားေပးပါေလ…

ေတြ႕ရအံ့ေသာ ေဘးရန္တို႕ကို
သမီးထီမည္မဟုတ္…
တဘ၀တြင္ တခါသာေသရသည္ျဖစ္၍
အဘယ္နည္းႏွင့္ေသရသည္ျဖစ္ေစ

သမီး၌မထူးျခား…
သမီး၏ စိတ္ကူးတို႕သည္
အကယ္အျဖစ္သို႕ ေရာက္ေသာအခ်ိန္တြင္
အသင္တို႕သည္လည္း ေပ်ာ္ျမဴးၾကရမည္…

အျခားအျခားေသာ သူတို႕၏
ရႈတ္ခ်ျခင္း
ကဲ့ရဲ႕ျခင္း
မုန္းတီးရြံ ႔ရွာျခင္း
နာမည္ဖ်က္ျခင္းတို႕ကို
သမီး အလ်ဥ္း ဂရုမျပဳ…

မိခင္ထံမွ ဒါမွငါ့သမီး ဟူေသာ
က်ဳးရင့္သံကိုသာ ေတာင့္တပါ၏…
ေလာကတြင္ မိခင္၏ ေက်းဇူးကို
အသိတတ္ဆံုးသမီး ျဖစ္ရပါလို၏။


ေအာင္ဆန္းစုၾကည္


"min thitsar" မွ ....

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP