သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Saturday, September 18, 2010

အေျပာင္း vs အလဲ

အေျပာင္း vs အလဲ

အေၾကာင္းရွိလို႔
ေျပာင္းၾကည့္တယ္
ျမဲျမံေအာင္
လဲျပန္တယ္။

မေျပာင္းရင္ မလဲ
ေျပာင္းမွ လဲေတာ့
လဲရင္း ေျပာင္း
ေလာင္းရင္း ျပဲ
အလဲလဲ အၿပိဳၿပိဳ
အလိုလို ျပဳတ္ၿပီး
အလုပ္ေတြ ၿပိဳ၊၊

ေနညိဳခ်ိန္ တိမ္ေတာက္
ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေရာက္မွ
ခပ္ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔
ေအာက္ကိုငံု႔ၾကည့္
အ၀ီစိပါလား
ဘုရား … ဘုရား … ။

ေရးသူ - အမည္မသိ

၁၈၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၀ အထိမ္းအမွတ္

(ေမဓာ၀ီ မွ ကူးယူပါသည္၊)


Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP