သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Tuesday, October 20, 2009

ဗိုက္တာမင္ႏွင့္ ဓာတ္ဆား မွီဝဲစားေသာက္မႈ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိးပုိမ်ား

စြမ္းအင္ျပည့္ ဗိုက္တာမင္ ေဆး၀ါး မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ဆားမ်ား မွီ၀ဲစားေသာက္ ျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳး ႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္ ေစႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္ မ်ားက သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
ကမာၻ႔ကင္ဆာ သုေတသန ရံပံုေငြအဖြဲ႔ (WCRF) မွ ပေရာ္ဖက္ဆာ မာတင္၀ိုက္စမင္း က လူအမ်ား ယံုၾကည္ ေနသကဲ့သို႔ ဗိုက္တာမင္ ေဆး၀ါးမ်ား ပံုမွန္ မွီ၀ဲေနျခင္းသည္ ကင္ဆာေရာဂါ ဟန္႔တားေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို အတည္ျပဳရန္ အလြန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ၀န္ခံလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဗိုက္တာမင္ ေဆး၀ါးမ်ားကို သာမန္မွ်သာ သံုးစြဲျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို အထိုက္အေလွ်ာက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေကာင္း ေသာ္လည္း မတန္တဆ မွီ၀ဲျခင္းမွာမူ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ ေစႏိုင္ေၾကာင္း ပေရာ္ဖက္ဆာ ကဆိုသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ Beta Carotene ကဲ့သို႔ေသာ ဓာတ္မ်ိဳးသည္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သူမ်ား အဆုတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ပိုမိုျမင့္တက္ လာေစတတ္ေၾကာင္း ၀ိုက္စမင္းက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ အစားအေသာက္ မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဓာတ္အခ်ိဳ႕သည္ သဘာ၀အားျဖင့္ ကင္ဆာကို တားဆီးႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္သတၱိ ျပည့္၀ေနၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆးျပားမ်ားကို မလိုအပ္ဘဲ အားကိုး လြန္းျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ၀ိုက္စမင္းက ေထာက္ျပ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုး အႀကံေပးမႈအျဖစ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားမ်ားစားၿပီး ေဆး၀ါးမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ မသံုးစြဲရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀ိုက္စမင္းက ေျပာဆိုသြားခဲ႔သည္။

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP