သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Sunday, December 6, 2009

သင္ေသသြားေသာ္


သင္ေသသြားေသာ္

ဪ လူ႕ျပည္ေလာက လူ႕ဘဝကား
အို ရနာရ ေသရဦးမည္
မွန္ေပသည္တည္႕ ။

သို႕တျပီးကား သင္ေသသြားေသာ္
သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို႕ေျမသည္
အေျခတိုးျမႇင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။

သင္၏ မ်ိဳးသား စာစကားလည္း
ၾကီးပြါးတက္ျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။

သင္ဦးခ်၍ အမွ်ေဝရာ
ေစတီသာႏွင့္ သစၥာအေရာင္
ဉာဏ္တန္ေဆာင္လည္း
ေျပာင္လ်က္ ဝင္းလ်က္ က်န္ေစတည္း ။

ေဇာ္ဂ်ီ (ဒီဇင္ဘာ ၁၉၃၅)

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP