သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Wednesday, October 28, 2009

ခပ္ေတာင့္ေတာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

ခပ္ေတာင့္ေတာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အမ်ဳိးသားတုိ႔ ပုိႀကဳိက္

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပိန္ပိန္ပါးပါး မိန္းကေလး မ်ားကို လွပသည္ဟု သတ္မွတ္ လာသလို ကမာၻ႔ ေမာ္ဒယ္လ္ ေလာကတြင္ ဆိုဒ္ဇီးရိုး ( Size 0 ) ေမာ္ဒယ္လ္ မ်ားကသာ ႀကီးစိုး

ေနသည့္တိုင္ အမ်ိဳးသား မ်ားက ခပ္ေတာင့္ေတာင့္၊ အလံုးအထည္ ခပ္ႀကီးႀကီး အမ်ိဳးသမီး မ်ားကသာ လိင္မႈ သုခကို ပိုမို ေပးစြမ္း ႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံ ေျပာဆို ခဲ့ၾကသည္။

အိပ္ယာမ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ Silent Night ကုမၼဏီက သုေတသနျပဳ ေလ့လာမႈ မ်ားအရ အမ်ိဳးသားထု၏ (၈၉) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပိန္ပိန္ပါးပါး မ်ားထက္၊ လွလွထြားထြား မ်ားႏွင့္သာ အေတြ႔အႀကံဳ လိုခ်င္ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။

အမ်ိဳးသမီး မ်ားကလည္း ထြားႀကိဳင္း သန္မာေသာ အမ်ိဳးသား မ်ားသည္ အိပ္ယာထဲတြင္ ပိုမို စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း (၆၈) ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ မဲေပး ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အေတြ႔အႀကံဳ မရွိေသးေသာ သူမ်ားသည္ ယင္းကိစၥတြင္ ပိုမိုႀကိဳးစား အားထုတ္ ေလ့ရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပထားသည္။

သုေတသန ရလဒ္မ်ား အရ ပိန္သူမ်ားသည္ ေတာင့္တင္းႀကံ႕ခိုင္သည့္ သူမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အိပ္ခ်ိန္တြင္ ေနရာပိုမို ေရႊ႕ေျပာင္းတတ္ၿပီး ပိန္ပိန္ပါးပါး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခပ္ေတာင့္ေတာင့္ မ်ားထက္ ညအိပ္ေနရင္း လူးလြန္႔ လႈပ္ရွားမႈမွာ (၅)ဆမွ် ပိုမို မ်ားျပားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP