သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Tuesday, September 15, 2009

“မေႏွးပင္ ဝတ္မည္ ပင္နီ …..”

အဂၤါေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 15 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ (ေရႊအိမ္စည္)

(၁)
ဝတ္စားဆင္ယဥ္ ထုံုးဖြဲ႔မႈအားၾကည့္၍ ‘ယဥ္ေက်းမႈ’ အား အကဲျဖတ္၍ရသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဟူသည္ကား …. အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈအား ဆုိလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးတုိင္း …….. ႏုိင္ငံတုိင္း၌ ယဥ္ေက်းမႈရွိ၏။ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ….။ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈဟု ဆုိရာ၌ စာေပ၊ ဂီတ အႏုပညာႏွင့္ ဆင္ယဥ္ထံုးဖြဲ႔မႈတုိ႔ ပါ၏။ ‘အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ’ ဟုဆုိလွ်င္ တဆက္တည္း အမ်ဳိးသားေရး…. ‘မ်ဳိးခ်စ္စိတ္’ ဟူသည္တုိ႔က ပါလာ၏။

ခ်ဳပ္ရပါမူ …. လူမ်ဳိးတမ်ဳိး….တုိင္းျပည္တျပည္၏ ေခတ္ၿပိဳင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေသြးအေရာင္၊ အတိမ္းအညႊတ္….၊ အလွည့္အေျပာင္း….၊ အယိမ္းအႏြဲ႔….၊ အလႈပ္အယမ္း….က ‘မ်ဳိးခ်စ္စိတ္’ အေျခခံေပၚ၌တည္၍ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနတတ္သည္။ ဤအတြက္ ေခတ္ၿပိဳင္ ‘ယဥ္ေက်းမႈ’ အား အကဲျဖတ္မႈ ရႈျမင္ႏုိင္ပါက …. ထုိေခတ္၏ ေခတ္ၿပိဳင္ ‘မ်ဳးိခ်စ္စိတ္’ အား အကဲဖမ္း၍ရမည္။ သမိုင္းစဥ္အတြင္း…. မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ႏုိးၾကားထက္ျမက္ခဲ့သည့္ ကာလမ်ား ရွိခဲ့သကဲ့သို႔….။ ‘မ်ဳိးခ်စ္စိတ္’ ခြ်တ္ၿခံဳက်ေနသည့္ ‘အေမွာင္ေခတ္မ်ား’ လည္း ရွိ၏။ ‘မ်ဳိးခ်စ္စိတ္’ က တသက္မတ္တည္း မ်ဥ္းေျဖာင့္ကဲ့သို႔ မသြား….။ အတတ္….အက် ရွိတတ္၏။

(၂)
၁၉၃ဝ ဝန္းက်င္ကာလမ်ားက ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ ….. မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ခြ်တ္ၿခံဳက်ေနေသာ ‘အေမွာင္ေခတ္’ ဟု ဆိုရမည္။ ဤသည္ကား ထုိေခတ္၏ ေခတ္ၿပိဳင္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ေတြ႔ရ၏။ ထုိေခတ္၏ ဝတ္စားဆင္ယဥ္ထံုးဖြဲ႔မႈတြင္ ျမင္ရ၏။ ထိုေခတ္ ….အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဆံထံုး ထံုးဖြဲ႔မႈက …. ဘီးဆံပတ္လည္းမဟုတ္….. ။ ေလယာဥ္ပ်ံဆံထံုးမွာလည္း ႐ုိး၍ ေနာက္စည္းထားျခင္းကိုလည္း ၾကိဳက္ဟန္မတူ….။ အေလးမဆံထံုး၊ ဇီးကြက္ဆံထံုးဟုေခၚသည့္ ‘လပြတၱာ’ ဆံထံုးကိုမွ လွသည္၊ ယဥ္သည္၊ ေခတ္မီသည္ထင္၍ အဆန္းထြင္ထံုးၾက၏။

အကၤ်ီက ပါးေပ့ဟူသည့္ ပါရွန္၊ ရွံသားကို ဝတ္ၾက၏။ ပါရွန္ ရွံသားက တုိးလွ်ဳိေပါက္ ျမင္ရသည့္ ပိတ္သား…..။ အတြင္းခံက ဇာပတ္လည္အနားကြပ္ႏွင့္ ရင္သားေနရာကိုမူ လက္ေလးသစ္ခန္႔ ပိတ္ပိုင္းစငယ္ေလးႏွင့္ ကာကြယ္ထား၏။ ကားကားစြင့္စြင့္၊ ဖြ႔ံဖြံ႔ထြားထြား ရင္သားမ်ားက လက္ေလးသစ္ အကာအကြယ္ႏွင့္ မလုံၿခံဳ….။ ပါးလႊားေသာ ပါရွန္ရွံသား အကၤ် ီေအာက္၌ အထင္းသား…..။

ဤသည္က …. ထုိေခတ္ ဆင္ယဥ္ထံုးဖြဲ႔မႈ၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်က္ႏွာစာ…..။

(၃)
ကိုဘေသာင္း၊ ကိုလွေဘာ္၊ ကိုသိန္းေမာင္၊ ကိုအုန္းခင္ …. စသည့္လူငယ္မ်ားက ဒုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးအား ထူေထာင္၏။ ၁၉၃၀ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးမွ ေၾကညာစာတမ္းတေစာင္အား ထုတ္၏။ အမွတ္ ၃၃ ၊ ေရတာရွည္လမ္း၊ ဗဟန္း …. လိပ္မူႏွင့္ ျဖစ္သည္။

ေၾကြးေၾကာ္သံက ……

“ဗမာျပည္သည္ ဒုိ႔ျပည္

ဗမာစာသည္ ဒုိ႔စာ

ဗမာစကားသည္ ဒို႔စကား

ဗမာျပည္ကို ခ်စ္ပါ

ဗမာစာကို ခ်ီးျမႇင့္ပါ

ဗမာစကားကို ေလးစားပါ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ဒုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးက ဆုိးဝါးေနေသာ အေမွာင္ယဥ္ေက်းမႈ မ်က္ႏွာစာ၏ အမ်ဳိးသားေရး အရင္းခံအား စစ္မ်က္ႏွာ စဖြင့္၍တုိက္၏။ ေနာက္ပိုင္း….. ရဟန္းပ်ဳိမ်ားကလည္း ကတ္ေၾကးတကိုင္ကုိင္ႏွင့္ အကၤ်ီပါးတုိ႔အား ေတြ႔ရာေနရာ၌ ကတ္ေၾကးႏွင့္ ကိုက္ၾက၏။ ဂီတအႏုပညာသည္တုိ႔မွလည္း သီခ်င္းမ်ားစပ္ဆုိ၍ ယဥ္ေက်းမႈပ်က္အား စစ္ဆင္ရာတြင္ အားျဖည့္၏။

“အကၤ် ီပါးကို ပယ္မည္

မေႏွးပင္ ဝတ္မည္ပင္နီ….”

ဤသို႔ႏွင့္ ပင္ျဖဴ၊ ပင္နီ ရင္ဖံုးမ်ား ဝတ္ဆင္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးခရီးအား ခ်ီတက္ႏုိင္ခဲ့ၾက၏။

(၄)
ခ်ဳပ္ပါမည္….။

စစ္အာဏာအုပ္စုိးမႈ အႏွစ္ ၂၀ ၏ အမ်ဳိးသားေရး မ်က္ႏွာစာကား …..မည္သုိ႔ရွိေလသနည္း။ အတက္လား…..၊ အက်လား ….. စုန္းစုန္းျမဳပ္ေနသည္လား…..။ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ႏွင့္ လင္းလက္ေနသည့္ ေရႊေခတ္လား….။ ဒါမွမဟုတ္ …. မဲေမွာင္ေနေသာ အေမွာင္လႊမ္းသည့္ ေခတ္ေလလား….။

ဤတြင္ …. ယေန႔ေခတ္ၿပိဳင္ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ ေစာေၾကာၾကည့္မိ၏။ ဤအတြက္ ယေန႔ေခတ္ၿပိဳင္ ဆင္ယဥ္ထံုးဖြဲ႔မႈအား စ၍ၾကည့္မည္။ ယေန႔ ေခတ္ၿပိဳင္ဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈက အဘယ္သို႔နည္း။ ေခတ္ၿပိဳင္ယဥ္ေက်းမႈမွသည္ ….. အမ်ဳိးသားေရးအား ၾကည့္လွ်င္ ေတြ႔ရ၏။

mizzimaburmese မွ....


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP