သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Tuesday, September 15, 2009

လူတုိ႔၏ အခ်ိန္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အရည္မရ အဖတ္ မရျဖင့္ ကုန္ဆုံးဟုဆုိ

လူအမ်ားသည္ ဘ၀ တေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းခဲ့သမွ် အခ်ိန္ စုစုေပါင္း၏ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို အရည္မရ၊ အဖတ္မရ ေျပာစကား မ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အထူးသျဖင့္ လူမ်ားသည္ ေျပာစကားတိုင္းတြင္ သူတပါး၏ အတင္းအဖ်င္းကို ေျပာေနျခင္းသာ မ်ားေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ယံုၾကည္လွ်က္ ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ အတင္းအဖ်င္း ေျပာျခင္းကပင္ လူသားမ်ားကို တိရစာၦန္ မ်ားထက္ အသိဥာဏ္ အဆင့္အတန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး ျမင့္တက္ ေစခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္မွ ေဒါက္တာ နစ္ကိုလတ္ အာမယ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ အာမယ္ သည္ အသက္အရြယ္ ကြာျခားေသာ လူေပါင္း (၃၀၀)၏ ေနထိုင္ေျပာဆိုပံု အမူအက်င့္ မ်ားကို စနစ္တက် ေလ့လာၿပီး ေနာက္ ယခု ရလဒ္ကို ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူအမ်ားသည္ စကားလက္ဆံု ေျပာဆို ေနၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔အနက္ အမ်ားစုသည္ ဘာမွ် အသံုးမ၀င္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ အာမယ္က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအျပဳအမူ ကပင္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈကို တိုးတက္ လာေစၿပီး တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ကြာျခား သြားေစခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဒါက္တာ အာမယ္က ဘာဘြန္းႏွင့္ ခ်င္ပန္ဇီမ်ားသည္ လူသားႏွင့္ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ သိပ္မကြာေၾကာင္း၊ အဓိက မတူညီသည့္ အခ်က္မွာ ၎တို႔တြင္ ဘာသာစကား မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသည္လည္း စကားေျပာ စြမ္းရည္ မရွိပါက တိရစာၦန္ႏွင့္ ျခားမည္ မထင္ေၾကာင္း၊ ေျပာဆို ဆက္ဆံမႈသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သလို အၿမဲတမ္း အေရးပါ အရာေရာက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြး ေနေရးမွာလည္း လက္ေတြ႔တြင္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အတင္းအဖ်င္း ေျပာေနခ်ိန္သည္ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ရွိေနျခင္းမွာ နည္းနည္းေတာ့ မ်ားေၾကာင္း သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

from: peoplemediavoice

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP