သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Thursday, September 10, 2009

အိမ္ေထာင္ေရး သာယာေခ်ာေမြ႔ လုိလွ်င္ အိပ္ယာ ခြဲအိပ္ပါ

အိပ္မက္ဆန္ၿပီး သာယာ ေခ်ာေမြ႔ေသာ အိမ္ေထာင္ေရး တခုကို တည္ေထာင္ လိုပါက လင္မယား ႏွစ္ဦး အိပ္ယာ ခြဲအိပ္ျခင္းက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ခံ လုိက္သည္။

ထို လုပ္ရပ္သည္ အိပ္ယာထဲတြင္ လင္မယားႏွစ္ဦး အျငင္းပြားျခင္းကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္သလို တဦးက ေဟာက္ေနသည့္ အတြက္ က်န္တဦး အိပ္မရေတာ့သည့္ ျပႆနာ မ်ိဳးလည္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ဆူရီ တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ ေနးစတန္လီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္ေရး မ၀ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးႏွင့္ ေလျဖတ္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစသလို အျပန္အလွန္ သည္းမခံႏိုင္သည့္ အတြက္ ကြာရွင္းမႈမ်ားသို႔ ဦးတည္ မသြားေအာင္လည္း ကာကြယ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစတန္လီ ကဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ေဟာက္ျခင္းမွာ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာမႈ အတြက္ ႀကီးစြာေသာ အႏၱရာယ္ တခုဟု ဆိုပါက ရုတ္တရက္ လက္မခံခ်င္ ျဖစ္သြားၾကႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။

ကြာရွင္း ျပတ္စဲသူ လင္မယား အေတာ္မ်ားမ်ားက တရားရံုးတြင္ ကြာရွင္းလိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းအား ေျပာျပခဲ့ရာ ေဟာက္တတ္ေသာ အက်င့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္မွာ အေတာ္မ်ားေၾကာင္း ေဒါက္တာစတန္လီ က ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အမွန္တကယ္ အိမ္ေထာင္ေရးကို ထိန္းသိမ္းလိုပါက အိမ္ေထာင္ေရး သုခကို ခံစားၿပီး ခ်ိန္တိုင္း အိပ္ယာခြဲ အိပ္ကာ အိပ္ေရး၀၀ အိပ္စက္ အနားယူျခင္းမွာ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိသည့္ နည္းလမ္းတခုဟု အႀကံေပးလိုေၾကာင္း ေဒါက္တာစတန္လီက ေျပာဆိုသြားသည္။

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP