သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Tuesday, September 30, 2008

လူမုိက္တုိ႔ သြားရာလမ္း

လူမုိက္တုိ႔ သြားရာလမ္း


သီတဂူဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ လူမုိက္တုိ႔သြားရာလမ္း တရားေတာ္မွ တရားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

အားလုံးေသာ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္မ်ား သုံးဆယ့္တစ္ဘုံ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ အနႏၲစၾကာ၀ဠာမွာ ရွိၾကကုန္ေသာ အနႏၲသတၱ၀ါေတြ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကေစဖုိ႔ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကေစဖုိ႔ ႏွလုံးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကေစဖုိ႔ အားလုံး ေမတၱာဓာတ္ေတြ ပုိ႔လႊတ္ၾကရမယ္။

ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ေဘးရန္ကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ေမတၱာႏွလုံး ကုိယ္စီသုံး ရႊင္ျပံဳးၾကပါေစ။
ေမတၱာရန္သူ ေဒါသမူ အပူကင္းပါေစ။
ေမတၱာေရစမ္း ကုိယ္စီျဖန္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။
ခႏၶီ၏ရန္ ေဒါသမွန္ တြန္းလွန္ႏုိင္ပါေစ။
ခႏၶီႏွလုံး အစဥ္သုံး ရႊင္ျပံဳးၾကပါေစ။
တုိ႔ေမတၱာစြမ္း ကမာၻလႊမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ။

သူေတာ္ေကာင္းေတြ ေကာင္းမႈကုိျပဳဖုိ႔ရန္ လြယ္တယ္။ သူေတာ္ေကာင္းေတြ မေကာင္းမႈကုိျပဳဖုိ႔ရန္ ခက္တယ္။
လူမုိက္ေတြ မေကာင္းတာ လုပ္ဖုိ႔ရန္ လြယ္တယ္။ လူမုိက္ေတြ ေကာင္းတာ လုပ္ဖုိ႔က်ေတာ့ ခက္ေနလိမ့္မယ္။

ကံခၽြတ္ေခ်ာ္ခ်ိန္ေရာက္ၿပီဆုိလုိ႔ရွိရင္ သတၱ၀ါေတြဟာ နည္းလြဲနည္းမွားေတြကုိ နည္းမွန္လမ္းမွန္ဆုိၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္လာၿပီဆုိလုိ႔ရွိရင္ ပ်က္စီးဖုိ႔ေတာ့ ဦးတည္ေနၿပီ။

(လူမုိက္လကၡဏာေလးပါး)
၁။ နည္းမွားေတြကုိ လုပ္တယ္။
၂။ သူတပါးကုိလည္း အဲဒီအမွားေတြ လုပ္ခုိင္းတယ္။
၃။ အဲဒီ နည္းမွားႀကီးေတြကုိ သိပ္တန္ဖုိးထားတယ္။
၄။ မွားေနၿပီလုိ႔ ေျပာရင္ ေျပာတဲ့သူကုိ ရန္ရွာတယ္။

(လူမုိက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုေတာင္းငါးမ်ိဳး)
၁။ လူမုိက္ကုိ မျမင္ပါရေစနဲ႔။
၂။ လူမုိက္ဘယ္ရွိတယ္ဆုိတာ မၾကားပါရေစနဲ႔။
၃။ ေရွာင္မရလုိ႔ ျမင္ေနရ၊ ၾကားေနရရင္ အေပါင္းအသင္း မလုပ္ပါရေစနဲ႔။
၄။ ေရွာင္မရလုိ႔ အေပါင္းအသင္း လုပ္ေနရရင္လည္းပဲ သူတုိ႔နဲ႔ စကား မေျပာပါရေစနဲ႔။
၅။ မေရွာင္သာလုိ႔ ေျပာရရင္လည္း သူတုိ႔စကားကုိ အားေပးေထာက္ခံမႈေတြ မလုပ္ပါရေစနဲ႔။

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP