သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Monday, December 31, 2012

TWO FACE 2012 (၂ မ်က္ႏွာ ၂၀၁၂)

၂၀၁၂ အႏွစ္ခ်ဳပ္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ကိုယ္ ့ နိင္ ့ငံသား ျပည္သူ ့ အေပၚ ေကာင္းထားေသာစိတ္ မရွိ
ျပည္သူ ့ ျငိမ္းေအး ခ်မ္းသာ ေစလို၍ မဟုတ္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ကမၻာ ့အျမင္ ေကာင္းေအာင္
ႏွိင္ငံ တကာ ဖိအား မလြဲ၍သာ
၂ မ်က္ႏွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပါ ။

အႏွစ္မထူး အသြင္ထူး ၂၀၁၂
ႏွစ္ေပါင္း ၆၅ ႏွစ္ လိမ္ခဲ ့ျပီး၏
လပိုင္း ႏွစ္ပိုင္း နဲ ့ ေျပာင္းလဲသြားျပီဟု ယုံၾကည္ပါက
မိမိကိုယ္ မိမိလွည္ ့စား ျခင္းသာတည္း ။

ေျပာင္းလဲျခင္းကို အားလံုးေမွ်ာ္လင္ ့ေနၾက၏
ေမွ်ာ္လင္ ့ပုံ ျခင္းေတာ ့ မတူ
အမ်ားကလည္း အမ်ားအတြက္
လူတစု (သို ့) လူမ်ဳိးတမ်ဳိး ကလည္း သူ ့အတြက္
ေမွ်ာ္လင္ ့ပုံ ျခင္း ေ၀းကြာေနေသး သမွ်
ေမွ်ာ္လင္ ့ ျခင္း ထပ္တူ မဟုတ္ေနေသး သမွ်
မည္သူမွ ျငိမ္းေအးျခင္း မရ
အားလုံး အတြက္
၀မ္းနဲစရာ ေကာင္းလွပါ၏
သနားစရာ ေကာင္းလွပါ၏  ။ ။

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP